DOI: https://doi.org/10.11649/cs.1768

New Bulgarian, Polish, and Ukrainian phraseology and language corpora

Wojciech Paweł Sosnowski, Diana Blagoeva, Roman Tymoshuk

Abstract


New Bulgarian, Polish, and Ukrainian phraseology and language corpora

This article examines phraseological innovations in the Bulgarian, Polish and Ukrainian languages. Particular attention is paid to trends in the development of phraseology and to the sources of the enrichment of the phraseology of the three studied languages. The role of corpus technologies in research on language dynamics is described.

 

Nowa bułgarska, polska i ukraińska frazeologia a korpusy językowe

W artykule zostały przeanalizowane innowacje frazeologiczne w językach bułgarskim, polskim i ukraińskim. Szczególną uwagę autorzy zwracają na tendencje rozwojowe frazeologii oraz źródła wzbogacania zasobu frazeologicznego w trzech analizowanych językach. W artykule została przedstawiona rola technologii korpusowych w dziedzinie badania dynamiki rozwoju języka.


Keywords


new phraselogy; Bulgarian language; Polish language; Ukrainian language; electronic corpora

Full Text:

PDF (in English)

References


Alefirenko, N. F., & Semenenko, N. N. (2009). Frazeologiia i paremiologiia. Moskva: Flinta, Nauka.

Bańko, M. (2004). Słownik porównań. Warszawa: PWN.

Blagoeva, D., & Kolkovska, S. (2017). Sŭvremenni podkhodi v bŭlgarskata neografiia. Spisanie na BAN, 4, 16-20.

Bondzholova, V. (2015). Osobenosti na reklamniia ezik i stil: Leksikalen aspekt. Veliko Tŭrnovo: Faber.

Georgieva, S., & Velichkova, S. (2008). Frazeologichnite neologizmi v bŭlgarskiia ezik i tekhnite sŭotvetstviia v drugi slavianski ezitsi. In Slavianska filologiia (Vol. 24, pp. 286-299). Sofiia: AI "Prof. M. Drinov", 286-299.

Hebal-Jezierska, M. (Ed.). (2014). Praktyczny przewodnik po korpusach języków słowiańskich. Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Kilgarriff, A., & Grefenstette, G. (2003). Introduction to the Special Issue on Web as Corpus. Computational Linguistics, 29(3), 333-347. https://doi.org/10.1162/089120103322711569

Kita, M. (1991). Ekspansja potoczności. In A. Kowalska, & A. Wilkoń (Eds.), Studia polonistyczne (pp. 81-99). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Językoznawcze, 19).

Koeva, S. (2014). Bŭlgarskiiat natsionalen korpus v konteksta na svetovnata teoriia i praktika. In Ezikovi resursi i tekhnologii za bŭlgarski ezik (pp. 29-52). Sofiia: AI "Prof. M. Drinov".

Koeva, S., Stoyanova, I., Leseva, S., Dimitrova, T., Dekova, R. & Tarpomanova, E. (2012). The Bulgarian National Corpus: Theory and practice in corpus design. Journal of Language Modeling, 2012(1), 65-110. https://doi.org/10.15398/jlm.v0i1.33

Lusińska, A. (2010). Reklama a frazeologia: Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Meyer, C. F. (2004). English corpus linguistics: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Mokienko, V. M. (2003). Novaia russkaia frazeologiia. Opole: Uniwersytet Opolski.

Nedkova, E. (2017). Osnovni kontseptosferi na frazeologichnite inovatsii v bŭlgarskiia ezik. In Arnaudov sbornik (Vol. 9, pp. 429-432). Ruse: Leni-An.

Pajdzińska, A. (2013). Frazeologia - szkic do naszej zbiorowej autobiografii. In J. Mazur, A. Dunin-Dudkowska, & A. Małyska (Eds.), 70 lat współczesnej polszczyzny (pp. 145-164). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Przepiórkowski, A., Bańko, M., Górski, R. L., & Lewandowska-Tomaszczyk, B. (Eds.). (2012). Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Roszko, D., Roszko, R, & Sosnowski, W. (in press). Polish-Bulgarian Corpora ISS PAS (IS PAN) and CLARIN-PL. Slavica Lodziensia, 2018(2).

Roszko, R., Roszko, D., Sosnowski, W., & Satoła-Staśkowiak, J. (2018). Polish-Bulgarian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/536

Roszko, R., Tymoshuk, R., Duszkin, M., & Sosnowski, W. (2018). Polish-Ukrainian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/535

Satoła-Staśkowiak, J. (2016). Żart w procesie neologizacji - na podstawie języka młodego pokolenia. Językoznawstwo, 1(10), 185-192. https://doi.org/10.25312/2391-5137.10/2016_185-192

Shyrokov, V. A., Buhakov, O. V., Hriaznukhina, T. O., et al. (2005). Korpusna linhvistyka. Kyïv: Dovira.

Sosnowski, W., & Bonnard, P. (2015). The current evolution of Slavic languages in Central and Eastern Europe in the context of the EU multilingualism policy. Cognitive Studies/Études cognitives, 2015(15), 397-411. https://doi.org/10.11649/cs.2015.028

Sosnowski, W. & Tymoshuk, R. (2017). On the Dictionary of Active Polish and Ukrainian phraseology [Leksykon aktywnej polskiej i ukraińskiej frazeologii]: Contrastive linguistics and culture. Cognitive Studies/Études cognitives, 2017(17). https://doi.org/10.11649/cs.1317

Sotirov, P., Mostowska, M., & Mokrzycka, A. (2011-2013). Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej (Vols. 1-2). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Styshov, O. A. (2005). Ukraïns'ka leksyka kintsia XX stolittia (na materiali movy zasobiv masovoï informatsiï). Kyïv: Vydavnychyĭ tsentr KNLU.

Styshov, O. A. (2015). Osnovni dzherela popovnennia frazeolohichnoho skladu ukraïns'koï movy kintsia XX - pochatku XXI stolit'. Movoznavstvo, 2015(1), 33-46.

Tymoshuk, R. P., Sosnovs'kyĭ, V. (2017). Novi pidkhody do stvorennia suchasnykh frazeolohichnykh slovnykiv (na materiali "Leksykona pol's'koï ta ukraïns'koï aktyvnoï frazeolohiï"). Movoznavstvo, 2017(2), 69-77.

Tymoshuk, R., Sosnowski, W., Jaskot, M., & Ganoshenko, Y. (2018). Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej. Warszawa: KJV Digital.

Videnov, M. (1997). Ezikŭt i obshtestvenoto mnenie. Sofiia: AI "Prof. M. Drinov".
Copyright (c) 2018 Wojciech Paweł Sosnowski, Diana Blagoeva, Roman Tymoshuk

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/