DOI: https://doi.org/10.11649/cs.2014.014

A net presentation of Lithuanian sentences containing verbal forms with the grammatical suffix -dav-

Danuta Roszko, Roman Roszko

Abstract


A net presentation of Lithuanian sentences containing verbal forms with the grammatical suffix -dav-

In the article the authors make an attempt to present the meaning of Lithuanian sentences containing verbal forms with the grammatical suffix -dav- (the so-called iterative past tense forms) by means of Petri nets. The authors gradually develop the net to such complexity that it makes it possible to avoid interpretative similarities to other Lithuanian verbal forms.


Keywords


Petri nets; the aspect and tense; the Lithuanian language; verbal forms with the suffix -dav- (the so-called iterative past tense)

Full Text:

PDF (in English)

References


Dimitrova, Koseska, Roszko, D., & Roszko, R. (2014). Trilingual Aligned Corpus - Current State and New Applications. Cognitive Studies | Études cognitives, 14, 25-32. doi: 10.11649/cs.2014.005

Guentchéva, Z. (2003). Remarques sur le concept de borne dans le domaine aspecto-temporel. Studia kognitywne | Études cognitives, 5, 97-114.

Koseska, V. (2014). Semantics, Contrastive Linguistics and Parallel Corpora. Cognitive Studies | Études cognitives, 14, 97-112. doi: 10.11649/cs.2014.009

Koseska, V., & Mazurkiewicz, A. (2010). Time Flow and Tenses. Warsaw: SOW.

Mazurkiewicz, A. (1986). Zdarzenia i stany: elementy temporalności. In Studia gramatyczne bułgarsko-polskie (Vol. I, Temporalność, pp. 7-21). Wrocław: Ossolineum.

Petri, C. A. (1962). Kommunikation mit Automaten. / (1966). Communication with Automata, Technical Report RADC-TR-65-377, Rome Air Dev. Center, New York.

Roszko, D. (2014). Zagadnienia kwantyfikacyjne i modalne w litewskiej gwarze puńskiej (na tle literackich języków polskiego i litewskiego). Warszawa: SOW.

Roszko, D., & Roszko, R. (2007). Funktsii litovskogo proshedshego mnogokratnogo vremeni (ruskie sootvetstviia)). Valoda, Valoda dažādu kultūru kontekstā, Zinātnisko rakstu krājums, XVII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes, Akadēmiskais apgāds „Saule“, 200-207.

Roszko, R. (2004). Semantyczna kategoria określoności/nieokreśloności w języku litewskim (w zestawieniu z językiem polskim). Warszawa: SOW.

Roszko, R. (2007). On automated translation from Lithuanian to Polish. In Proceedings of the Jubilee International Conference on Mathematical and Computational Linguistics, dedicated to the 30th anniversary of the Mathematical Linguistics Department, Institute of Mathematics and Informatics - BAS. 6 July, 2007, Sofia, Bulgaria (pp. 53–57). Sofia.

Satoła-Staśkowiak, J. (2010). Polsko-bułgarskie odpowiedniości przekładowe czasów przeszłych. Warszawa: SOW.

Sosnowski, W. (2011). Analytic Tendencies in Modern Polish and Russian. Cognitive Studies | Études cognitives, 11, 97-108.
Copyright (c) 2014 Danuta Roszko, Roman Roszko

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/