DOI: https://doi.org/10.11649/cs.2015.006

Contrastive Analysis of Metatext. Expressing Polish "niemniej" in Bulgarian

Anna Katarzyna Kisiel

Abstract


Contrastive Analysis of Metatext. Expressing Polish niemniej in Bulgarian

The author discusses possible ways of expressing meanings of Polish niemniej, tym niemniej and niemniej jednak in Bulgarian. A confrontative analysis of the equivalents gives grounds for a reflection on how to conduct a cross-linguistic examination of metatext. Two important questions are raised: whether it is methodologically justified to compare objects non-identical such as units and compositions, lexical and grammatical means, and what exactly equivalence within metatext class means. It is expected that analysis of metatext in Polish and Bulgarian will allow to discover mechanisms of creating metatextual units.


Keywords


metatext; particles; confrontation; lexicography

Full Text:

PDF (in English)

References


Danielewiczowa, M. (2012). W głąb specjalizacji znaczeń: Przysłówkowe metapredykaty atestacyjne. Warszawa: BEL Studio.

Grochowski, M., Kisiel, A., & Żabowska, M. (2014). Gniazdowy słownik partykuł polskich. Kraków: PAU.

Kisiel, A. (2013). O zmienności signifiant wyrażeń metatekstowych: Przypadek niemniej. LingVaria, 8(16), 137–147. http://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.08

Koseska-Toszewa, V. & Satoła-Staśkowiak, J. (2014). Współczesny słownik bułgarsko-polski. Warszawa: SOW.

National Corpus of Bulgarian. (n.d.). Retrieved 1 September 2015, from http://ibl.bas.bg/

Sulich, A. (2008). Tematyzatory polskie: Jednostki leksykalne wyznaczające strukturę tematyczną wypowiedzi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.

Wajszczuk, J. (1997). System znaczeń w obszarze spójników polskich: Wprowadzenie do opisu. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.
Copyright (c) 2015 Anna Katarzyna Kisiel

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/