DOI: https://doi.org/10.11649/cs.2015.015

Digital Lexicographic Systems and Traditional Paper Dictionaries (From Traditional Paper Dictionaries to Digital Lexicographic Systems)

Volodymyr Shyrokov, Iryna Ostapova

Abstract


Digital Lexicographic Systems and Traditional Paper Dictionaries (From Traditional Paper Dictionaries to Digital Lexicographic Systems)

Main problems of modern lexicography are under analysis. The theory of lexicographical systems is presented as well as its applications for the description of the structure of lexicographical systems for new digital Ukrainian Explanatory Dictionary and Etymological Dictionary of Ukrainian Language. The concept of virtual lexicographical laboratories is presented. The implementation of two virtual lexicographical laboratories is given (the first for Ukrainian Explanatory Dictionary and next for Etymological Dictionary of Ukrainian Language).


Keywords


digital lexicography; lexicographical systems theory; virtual labs

Full Text:

PDF (in English)

References


Golovko, G. G., & Shyrokov, V. A. (2006). Teorema Levengeĭma-Skolema kak formal’nyĭ korreliat leksikograficheskogo ėffekta v informatsionnykh sistemakh. In MegaLing’2006: Horyzonty prykladnoї linhvistyky ta linhvistychnykh tekhnolohiĭ: Dopovidi Drugoї Mizhnarodnoї naukovoї konferentsiї, 20-27 veresnia, 2006, Ukraїna, Krym, Partenit.

Puaza, B. (2001). Kurs teorii modeleĭ [E-book in PDF format]. Almaty.

Shyrokov, V. (2008). Integral Slavic lexicography in the linguotechnological context. In Lexicographical tools and techniques: Proceedings of Mondilex First Open Workshop. Moscow.

Shyrokov, V. (2009a). Theory of lexicographic systems: Part 1. In R. Garabík (Ed.), Metalanguage and encoding scheme design for digital lexicography: Proceedings of Mondilex Third Open Workshop (pp. 151-167). Bratislava: Tribun EU.

Shyrokov, V. (2009b). Theory of lexicographic systems: Part 2. In V. Koseska-Toszewa, L. Dimitrova, R. Roszko (Eds.), Representing semantics in digital lexicography: Proceedings of Mondilex Fourth Open Workshop (pp. 151-167). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Shyrokov, V. (2009c). Theory of lexicographic systems: Part 3. In T. Erjavec (Ed.), Research Infrastructure for Digital Lexicography: Proceedings of Mondilex Fifth Open Workshop (pp. 98-119). Ljubljana.

Shyrokov, V. A. (1998). Informatsiĭna teoriia leksykohrafichnykh system. Kyïv: Dovira.

Shyrokov, V. A. (2004). Fenomenolohiia leksykohrafichnykh system. Kyїv: Naukova dumka.

Shyrokov, V. A. (2011). Komp’iuterna leksykohrafiia. Kyïv: Naukova dumka.

Shyrokov, V. A. (2012). Systemna semantyka tlumachnykh slovnykiv. In Aktsentolohiia. Etymolohiia. Semantyka: Do 75-richchia akademika NAN Ukraїny V. H. Skliarenka (pp. 487-510). Kyїv: Naukova dumka.
Copyright (c) 2015 Volodymyr Shyrokov, Iryna Ostapova

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/