DOI: https://doi.org/10.11649/cs.2016.006

Equivalent Culture-Anchored Units Translation? The Phraseological Units Issue

Maciej Paweł Jaskot

Abstract


Equivalent Culture-Anchored Units Translation? The Phraseological Units Issue

This article examines a question that has been of long-standing interest to linguists working in the fields of cross-linguistic phraseology and the translation of idiosyncratic language units, such as phraseological units (PUs). The challenge of translating PUs, which are understood as "patterns sanctioned by a given culture", involves the translation of culturemes. Therefore, a good translator must be able to assess the importance of the elements containing cultural references in the source language while "moving" them to the target language. When translating PUs, it is desirable that interlingual (cross-linguistic) equivalence be achieved. The fact that translations of a PU can be very different (the translator can paraphrase the text, creatively change it, or simply eliminate the PU) implies that the translational equivalence of PUs must be functional. While a cross-linguistic comparison (and the achievement of translational equivalence) of PUs can be made by omitting the form parameter, it is desirable to preserve the extension and semantic structure, the connotative-pragmatic component, and the phrase combinatorics.

 

Ekwiwalencja jedostek "kulturowo zakotwiczonych"? Kwestia jednostek frazeologicznych

Artykuł porusza zagadnienie, które od kilkudziesięciu lat cieszy się zainteresowaniem językoznawców zajmujących się konfrontacją językową frazeologii oraz tłumaczeniem idiosynkratycznych jednostek językowych, takich jak jednostki frazeologiczne (JF). Wyzwaniem podczas tłumaczenia JF, rozumianych jako "wzorce sankcjonowane przez daną kulturę", jawi się konieczność tłumaczenia kulturemów. Tłumacz zatem stoi w obliczu konieczności prawidłowej oceny danego elementu pod względem jego odniesień kulturowych w języku źródłowym podczas przekładania JF na język docelowy. Podczas tłumaczenia JF pożądane jest osiągnięcie międzyjęzykowej (cross-linguistic) ekwiwalencji. Fakt, że tłumaczenie JF może być wielorakie (tłumacz może parafrazować tekst, twórczo go zmienić lub po prostu wyeliminować JF), oznacza, że ekwiwalencja przekładu JF musi być funkcjonalna. Chociaż podczas międzyjęzykowego porównania (mającego na celu osiągnięcie translacyjnej równoważności) JF ich forma jest rzeczą drugorzędną, to wskazane jest, aby zachować ich rozszerzenie znaczeniowe i strukturę semantyczną, aspekt konotacyjno-pragmatyczny oraz łączliwość.


Keywords


phraseological units; cross-linguistic phraseology; equivalence; idiosyncrasy; cultureme

Full Text:

PDF (in English)

References


Corpas Pastor, G. (Ed.). (2000). Las lenguas de Europa: Estudios de fraseología, fraseografía y traducción. Granada: Editorial Comares.

Dobrovol’skij, D. (2000). Idioms in contact in contrast: a functional view. In G. Corpas Pastor (Ed.), Las lenguas de Europa: Estudios de fraseología, fraseografía y traducción (pp. 367-388). Granada: Editorial Comares.

Dobrovol’skij, D. & Piirainen, E. (2005). Cognitive theory of metaphor and idiom analysis. Jezikoslovlje, 6(1), 7-35.

Dobrovol’skij, D. & Piirainen, E. (2009). Zur Theorie der Phraseologie: Kognitive und kulturelle Aspekte. Tübingen: Stauffenburg.

Durdureanu, I. I. (2011). Translation of cultural terms: possible or impossible? The Journal of Linguistic and Intercultural Education - JoLIE, 1(4), 51-63.

Gak, V. G. (1998). IAzykovye prebrazovaniia. Moskva: IAzyki russkoĭ kul'tury.

Gusarov, D. A. (2002). IAzykovoe vyrazhenie smysla v usloviiakh lingvoėtnicheskogo bar'era (MA thesis). Moskva: MGU

Hallsteinsdóttir, E. (2006). Phraseographie. Hermes - Journal of Language and Communication Studies, (36), 91-128.

Ivanov, A. O. (2006). Bezėkvivalentnaia leksika. Sankt Peterburg: Izdatel'stvo SpbGU.

Jaskot, M. (in press). Realidad y léxico sin equivalencia. Presented during the "11th International Conference on General Linguistics" organized by the University of Navarra in Pamplona on 21-23 May 2014.

Jaskot, M. & Ganoshenko, Y. (2015). Culturemes and non-equivalent lexis in dictionaries. Cognitive Studies | Études cognitives, (15), 115-124. http://dx.doi.org/10.11649/cs.2015.009

Jaskot, M. (2016) Do we need equivalence-based e-tools? In G. Corpas Pastor (Ed.), Computerised and corpus-based approaches to phraseology: Monolingual and multilingual perspectives (Full papers) [Fraseología computacional y basada en corpus: perspectivas monolingües y multilingües (Trabajos completos)] (pp. 411-418). Geneva: Tradulex

Kisiel, A., Koseska-Toszewa, V., Kotsyba, N., Satoła-Staśkowiak, J., & Sosnowski, W. (2016). Polish-Bulgarian-Russian Parallel Corpus, CLARIN-PL digital repository. http://hdl.handle.net/11321/308

Koralova, A. L. (1987). Ostorozhno - frazeologizm. Tetradi perevodchika, 22, 99-102.

Lozano, C. W. (1992). Aproximación al problema de las expresiones idiomáticas y su traducción. Sendebar, 3, 141-156.

Luque Nadal, L. (2009). Los culturemas: ¿unidades lingüísticas, ideológicas o culturales? Language Design Volume, 11, 93-120. Retrieved 1 June 2016, from http://elies.rediris.es/Language_Design/LD11/LD11-05-Lucia.pdf

Lvovskaya, Z. (1997). Problemas actuales de la traducción. Granada: Lingvistica.

Mellado Blanco, C. (2015). Parámetros específicos de equivalencia en las unidades fraseológicas (con ejemplos del español y el alemán). Revista de Filología, (33), 153-174.

Metzger, B. M. (1993). Theories of the translation process. Retrieved 1 June 2016, from http://biblicalstudies.org.uk/article_trans_metzger2.html

Muñoz-Calvo, M. & Buesa-Gomez, C. (2010). Translation and cultural identity: Selected essays on translation and cross-cultural communication. London: Cambridge Scholars Publishing.

Omazić, M. (2005). Review of the book: Dobrovol’skij, D. & Piirainen, E. "Figurative language: crosscultural and cross-linguistic perspective. Current research in the semantics/pragmatics interface", Volume 13. Amsterdam: Elsevier. Jezikoslovlje, 6(1), 107-113.

Ortega y Gasset, J. (1958). Miseria y esplendor de la traducción, Obras completas (4th ed.). Madrid: Revista de Occidente.

Pym, A. (2007). Natural and directional equivalence in theories of translation. Target, 19(2), 271-294. Retrieved 1 June 2016, from https://www.ualberta.ca/ ivashkiv/translation/PYM%20on%20equivalence.pdf

Roberts, R. (1998). Phraseology and translation. In P. Fernández Nistal & J. M. Bravo Gozalo (Eds.), La traducción: Orientaciones lingüísticas y culturales (pp. 61-77). Valladolid: Servicio de Publicaciones de la Universidad.

Santoyo, J. C. (2010). Translation and cultural identity: Competence and performance of the author-translator. In M. Muñoz-Calvo & C. Buesa-Gomez (Eds.), Translation and cultural identity: Selected essays on translation and cross-cultural communication (pp. 13-32). London: Cambridge Scholars Publishing.

Sosnowski, W. (2016). The parallel Polish-Bulgarian-Russian corpus: Problems and solutions. In G. Corpas Pastor (Ed.), Computerised and corpus-based approaches to phraseology: Monolingual and multilingual perspectives (Full papers) [Fraseología computacional y basada en corpus: perspectivas monolingües y multilingües (Trabajos completos)] (pp. 339-349). Geneva: Tradulex.

Tristá, A. M. (1988). Fraseología y contexto. La Habana: Editorial de ciencias sociales.

Valero-Garcés, C. (1997). Contrastive idiomatology: Equivalence and translatability of English and Spanish idioms. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 32, 29-38.

Vezhbitskaia, A. (1999). Semanticheskie universalii i opisanie iazykov. Moskva: IAzyki russkoĭ kul'tury.

Zhao, H. (2004). The paradox of cultural translation: How to treat cultural information in bilingual dictionaries. In C. Sinwai (Ed.), Translation and Bilingual Dictionaries (pp. 177-185). Tübingen: Niemeyer.

Zuluaga, A. (2001). Análisis y traducción de unidades fraseológicas desautomatizadas. Philologie im Netz (PhiN), 16, 67-83. Retrieved 1 June 2016, from http://web.fu-berlin.de/phin/phin16/p16t5.htm
Copyright (c) 2016 Maciej Paweł Jaskot

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/