DOI: https://doi.org/10.11649/cs.2016.014

A Semantic-Cognitive Analysis of the Concept of Ukraine in the Speeches of B. Obama (2014)

Anatoliy Oleksiyovych Khudoliy

Abstract


A Semantic-Cognitive Analysis of the Concept of Ukraine in the Speeches of B. Obama (2014)

This article presents a semantic-cognitive analysis of the concept of Ukraine, verbally represented in the speeches of the American President, Barack Obama. The peculiarities of the President’s worldview are highlighted.

The objective of the article is as follows. Firstly, it aims to demonstrate that the concept of Ukraine is verbally represented in the speeches of Obama. This means that Ukraine as a country, moving towards democracy despite the war with Russia, is an object of focus for American leaders. Secondly, the article suggests that there is a connection between the concept described, its pragmatic orientation and its cognitive processes. Thirdly, it describes the semantic peculiarities of the concept of Ukraine in the political speeches of the American leader, which are due to the role Ukraine plays in the local and regional context. Our research is based on the content-analysis of political speeches delivered by American President. The functional, communicative and pragmatic orientation of the speeches is highlighted. In line with the approaches of cognitive scholars, the article concludes that the concept of Ukraine is a complex semantic-cognitive structure that consists of core, transition zone and periphery. During the research for this article, fifteen speeches made by Obama in 2014 were analysed.

This research presupposes the application of content analysis. It is relevant in the analysis of international relations with respect to the notions used by President Obama in his speeches delivered during 2014 in the relations between: the USA - Ukraine, Ukraine - Russia, the USA - Russia, and Europe - Ukraine.

 

Semantyczno-kognitywna analiza konceptu „Ukraina” w przemówieniach B. Obamy (2014)

Artykuł przedstawia semantyczno-kognitywną analizę konceptu „Ukraina”, werbalnie zaprezentowanego w przemówieniach amerykańskiego prezydenta B. Obamy. Autor podkreśla cechy szczególne konceptualnego obrazu świata prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Cele artykułu są następujące: 1. Pokazanie, że koncept „Ukraina” jest werbalnie obecny w przemówieniach B. Obamy. Oznacza to, że Ukraina jako państwo kroczące drogą demokracji mimo wojny z Rosją leży w kręgu zainteresowań amerykańskich liderów. 2. Zasugerowanie, że istnieje powiązanie pomiędzy opisywanym konceptem, jego orientacją pragmatyczną i procesami kognitywnymi. 3. Konieczność opisu semantycznych cech szczególnych konceptu „Ukraina” w przemówieniach politycznych amerykańskiego lidera ze względu na rolę Ukrainy w lokalnym i regionalnym kontekście. Podkreślam funkcjonalną, komunikatywną i pragmatyczną orientację politycznych przemówień. Zgodnie z podejściem badaczy kognitywnych dochodzę do wniosku, że koncept „Ukraina” jest kompleksem semantyczno-kognitywnej struktury zawierającym strefę przejściową i peryferyjną.

Podczas przeprowadzonego badania autor przejrzał piętnaście przemówień wygłoszonych przez amerykańskiego prezydenta B. Obamę w 2014 roku. Badanie zakłada zastosowanie analizy treści. Jest przydatne w analizie stosunków międzynarodowych, w odniesieniu do pojęć użytych przez prezydenta Obamę w przemówieniach wygłoszonych w 2014 roku w następujących formatach: USA-Ukraina, Ukraina-Rosja, USA-Rosja i Europa-Ukraina.


Keywords


political speech; concept; function; worldview; communication; cognition

Full Text:

PDF (in English)

References


Altunian, A. G. (2006). Analiz politicheskikh tekstov. Moskva: Universitetskaia kniga.

Andrusiak, I. V. (2008). Leksyka politychnoii korektnosti: Nominatyvnyi ta pragmatychnyi aspekty. In M. P. Fabian (Ed.), Suchasni doslidzhennia z inozemnoii filologii (Pt. 6, pp. 41-46). Uzhhorod: Papirus-F.

Bondarenko, Y. B. (2005). Kartyna svitu i diskurs: Realizatsiia dualnoii pryrody liudyny. In I. S. Shevchenko (Ed.), Dyskurs iak kognityvno-komunikatyvnyi fenomen (pp. 36-64). Kharkiv: Konstanta.

Butova, I. S. (2011). Pragmatyko-funktsionalni osoblyvosti politychnoho diskursy SSHA ta Ukraiiny XXI stolittia: Avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia k. filol. n.: spets. 10.02.17 "Porivnialno-istorychne i typologichne movoznavstvo". Lviv.

Chudinov, A. P. (2007). Politicheskaia lingvistika. Moskva: Nauka.

Deik, T. A. van (1989). Iazyk. Poznaniie. Komunikatsiia. Moskva: Progres s.

Fomenko, O. S. (1998). Lingvistychnhyi analiz suchasnoho politychnoho diskursy SSHA (90-ti roky XX stolittia) (Avtoref. dis…kand. filol. nauk: 10.02.04). Kyiivskyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, Kyiv.

Górska, E. (2010). LIFE IS MUSIC: A case study of a novel metaphor and its use in discourse. English Text Construction, 3(2) (Special Issue: Textual choices and discourse genres: Creating meaning through form, edited by B. Dancygier & J. Sanders), 275-293.

Górska, E. (Ed.). (1993). Images from the cognitive scene. Kraków: Universitas.

Hart, R., Jarvis, S., Jennings, W., & Smith-Howell, D. (2005). Political keywords: Using language that uses us. New York: Oxford University Press.

Joint Statement by Group of Seven Leaders on foreign policy. (2014, June 4). Retrieved January 20, 2015, from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=105237&st.

Joint Statement by Group of Seven Leaders on the situation in Ukraine. (2014a, March 2). Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=104789.

Joint Statement by Group of Seven Leaders on the situation in Ukraine. (2014b, July 30). Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=106613&st.

Joseph, J. (2006). Language and politics. Edinburgh: Edinburgh University Press. http://dx.doi.org/10.3366/edinburgh/9780748624522.001.0001.

Kirkpatrick, M. (2009). Word cloud analysis of Obama’s inaugural speech, compared to Bush, Clinton, Reagan, Lincoln’s. Retrieved January 20, 2015, from http://readwrite.com/2009/01/20/tag_clouds_of_obamas_inaugural_speech_compared_to_bushs.

Krzywinski, M. (2015). Lexical analysis of 2012 presidential debates - Obama vs Romney. Retrieved from http://mkweb.bcgsc.ca/debates2012/.

Lakoff, G. (1980). Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G. (1996). Moral politics. Chicago: The University of Chicago Press.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenge to Western thought. New York: Basic Books.

Levitskii, A. (1998). Funktsionalnyie podhody k klasifikatsii yedinits sovremennoho angliiskoho yazyka. Kyiv: ASA.

Mironova, N. N. (1997). Politicheskiĭ diskurs vs otsenochnyĭ diskurs. In Politicheskiĭ diskurs v Rossii (pp. 41-50). Moskva: Nauka.

Obama, B. (2014a, February 28). Remarks on the situation in Ukraine. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=104756.

Obama, B. (2014b, March 6). Remarks on the situation in Ukraine. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=104852&st.

Obama, B. (2014c, March 12). Remarks following a meeting with Prime Minister Arseniy Yatsenyuk of Ukraine and an exchange with reporters. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=105028&st=&st1.

Obama, B. (2014d, March 17). Remarks on the situation in Ukraine. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=105040&st.

Obama, B. (2014e, March 20). Remarks on the situation in Ukraine. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=105045&st.

Obama, B. (2014f, April 17). The President’s news conference. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=105118&st.

Obama, B. (2014g, May 25). Statement on the presidential election in Ukraine. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=105213&st.

Obama, B. (2014h, May 28). Commencement address at the United States Military Academy in West Point, New York. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=105220&st.

Obama, B. (2014i, June 4). Remarks following a meeting with President-Elect Petro Poroshenko of Ukraine in Warsaw, Poland. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=105245&st.

Obama, B. (2014j, July 29). Remarks on the situation in Ukraine. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=105500&st.

Obama, B. (2014k, September 11). Statement on international sanctions against Russia. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=107488&st.

Obama, B. (2014l, October 27). Statement on parliamentary elections in Ukraine. Retrieved from http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=107822&st.

Pavilionis, R. I. (1983). Problema smysla: Sovremennyĭ logiko-filosofskiĭ analiz iazyka. Moskva: Mysl’.

Pocheptsov, G. G. (junior). (1999). Informatsionnyie voĭny: Osnovy voenno-kommunikativnykh issledovaniĭ. Rovno: PPF Volynski oberegy.

Pocheptsov, G. G. (junior ). (2000). Imidzhelogiia. Moskva: Refl-buk.

Serazhym, K. (2002). Diskurs iak sotsiolingvalne iavyshche: Metodologiia, arhitektonika, variatyvnist. Kyiv: KNU.

Sheigal, Y. I. (2002). Inavguratsionnoe obrashcheniie kak zhanr politicheskoho diskursa (pp. 205-214). In Zhanry rechi (Vol. 3). Saratov.

Shveitser, A. D. (1976). Sovremennaia sotsiolingvistika: Teorii, problemy, metody. Moskva: Nauka.

Tabakowska, E. (2004a). Kognitywizm po polsku - wczoraj i dziś. Kraków: Universitas.

Tabakowska, E. (2004b). Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków: Universitas.

Wierzbicka, A. (1992). Semantics, culture and cognition. Universal human concepts in culture. Specific configurations. Oxford: Oxford University Press.
Copyright (c) 2016 Anatoliy Oleksiyovych Khudoliy

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/