No 22 (2022)

Table of Contents

Multilingualism and Linguistic Contacts in the Sociolinguistic Approach [Wielojęzyczność i kontakty językowe w ujęciu socjolingwistycznym]

Paweł Levchuk, Svitozara Bihunova, Iryna Vorobiova
Tetiana Monakhova, Olga Tuluzakova
Paweł Levchuk, Olena Belyavska, Yuliia Vaseiko
Liudmyla Pidkuimukha
Svitlana Sokolova
Yuri Bidnoshyia, Liudmyla Dyka
Halyna Matsyuk
Kamelia Marta Penkowska
Katarzyna Dzierżawin
Ewa Komorowska
Gizem Karaköse
Helena Krasowska
Gerd Hentschel, Olesya Palinska

Semantics and Corpus Linguistics [Semantyka i lingwistyka korpusowa]

Olena Weston
Fatma Yuvayapan, Ilyas Yakut

Cognitive Approaches to Semantics and Contrastive Linguistics [Semantyka i lingwistyka konfrontatywna w ujęciu kognitywnym]

Anna Aksenova
Oleksandr Mezhov, Nataliia Kostusiak, Maryna Navalna

Reviews [Recenzje]

Olena Pelekhata
Liliya Morska
Anna Zielińska