No 15 (2015)


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 15 [Lista recenzentów numeru 15]

Co-publishers of the issue: University of Silesia in Katowice [Współwydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach] & The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

This volume is financially supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education [Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]