No 12 (2012)


Cover Page

Co-publishers of the issue: University of Silesia in Katowice & The Slavic Foundation [Współwydawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach & Fundacja Slawistyczna]

The preparation of this edition of Cognitive Studies | Études cognitives has been supported by Ministry of Science and Higher Education. [Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.]

 

This is an archival volume. It contains only the articles whose authors approved publication in an electronic Open Access version under the Creative Commons Attribution 3.0 PL License. All articles are available e.g. in CEEOL (http://www.ceeol.com). [Tom archiwalny. Zawiera tylko te artykuły, których autorzy wyrazili zgodę na publikację tekstu w wersji elektronicznej, w wolnym dostępie, na licencji CC BY 3.0 PL. Pełny tom jest dostępny w bazie CEEOL (http://www.ceeol.com).]