No 16 (2016)


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 16 [Lista recenzentów numeru 16]

Language and stylistic editor [Redaktor językowy]: David Scott (English/angielski)

Co-publishers of the issue: University of Silesia in Katowice & The Slavic Foundation [Współwydawcy: Uniwersytet Śląski w Katowicach & Fundacja Slawistyczna].

Project (“Cognitive Studies|Études cognitives – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 681/P-DUN/2016 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Cognitive Studies|Études cognitives – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 681/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]