No 16 (2016)


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 16 [Lista recenzentów numeru 16]

Co-publishers of the issue: University of Silesia in Katowice [Współwydawca: Uniwersytet Śląski w Katowicach] & The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

This volume was financed by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, from science dissemination and promotion funds (contract no. 681/P-DUN/2016) [Numer finansowany w ramach umowy 681/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę]