No 18 (2018)


Cover Page

 

Complete list of reviewers for the issue 18 [Lista recenzentów numeru 18]

Language and stylistic editors [Redaktorzy językowi]: David Scott (English/angielski), Ewa Rudnicka (technical terms/terminologia specjalistyczna)

Co-publishers of the issue [Współwydawcy]: University of Silesia in Katowice & The Slavic Foundation [Uniwersytet Śląski w Katowicach & Fundacja Slawistyczna]

Project (“Cognitive Studies|Études cognitives – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 681/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Cognitive Studies|Études cognitives – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 681/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]