No 18 (2018)

Table of Contents

Challenges for Wordnets

Tsvetana Dimitrova, Valentina Stefanova
Martin Benjamin
Petya Osenova, Kiril Simov
Adam Rambousek, Aleš Horák, Karel Pala
Eric Kafe
Agnieszka Dziob, Maciej Piasecki
Maciej Piasecki, Tomasz Walkowiak, Ewa Rudnicka, Francis Bond

Cognitive Approaches to Semantics and Contrastive Linguistics [Semantyka i lingwistyka konfrontatywna w ujęciu kognitywnym]

Joanna Łozińska, Barbara Pietrewicz
Monika Szymańska
Magdalena Anna Zawisławska, Marta Helena Falkowska
Jacek Woźny

Semantics and Corpus Linguistics [Semantyka i lingwistyka korpusowa]

Agnieszka Czoska
Wojciech Paweł Sosnowski, Diana Blagoeva, Roman Tymoshuk

Sociolinguistics [Socjolingwistyka]

Ariadna Strugielska, Katarzyna Piątkowska
Nataliia Shulska, Yuriy Hromyk, Andrii Yavorskyi
Maciej Karpiński, Agnieszka Czoska, Ewa Jarmołowicz-Nowikow, Konrad Juszczyk, Katarzyna Klessa
Ewa Miczka