Author Details

Będkowska-Kopczyk, Agnieszka, Akademia Techniczno-Humanistyczna [University of Bielsko-Biała], Bielsko-Biała, Poland

  • No 14 (2014) - Cognitive Approaches to Semantics and Contrastive Linguistics [Semantyka i lingwistyka konfrontatywna w ujęciu kognitywnym]
    Verbs of emotion with se in Slovene: between middle and reflexive semantics. A cognitive analysis
    Abstract  PDF (in English)