Author Details

Bartoszewicz, Jakub, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [Adam Mickiewicz University], Poznań; Politechnika Poznańska [University of Technology], Poznań, Poland

  • No 14 (2014) - Cognitive Approaches to Semantics and Contrastive Linguistics [Semantyka i lingwistyka konfrontatywna w ujęciu kognitywnym]
    Multi-level annotation of the specialized Corpus of Dialogs of Disabled Polish Speakers
    Abstract  PDF (in English)