Author Details

Brożyna Reczko, Małgorzata, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie [Pedagogical University of Cracow], Kraków [Cracow], Poland

  • No 17 (2017) - Cognitive Approaches to Semantics and Contrastive Linguistics [Semantyka i lingwistyka konfrontatywna w ujęciu kognitywnym]
    LOVE in English and Polish
    Abstract  PDF (in English)