DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2018.019

Środki obrazowania wydarzeń rewolucji godności na Ukrainie (na podstawie publikacji "Мистецький Барбакан: Трикутник 92: Антологія")

Svitlana Romaniuk, Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

Abstract


Imaging the events of the Ukrainian Revolution of Dignity (based on the anthology Mystets’kyĭ Barbakan: Trykutnyk 92: Antolohiia)

The source of the analysed material is the anthology Mystets’kyĭ Barbakan, only 300 copies of which have been printed. It is a collection of works of literature, journalism, and art from the period of the Ukrainian Revolution of Dignity (the so-called Maĭdan) of 2013–2014. We focus on the works of art containing both words and images and we combine approaches from language and cultural studies: the imaging devices used in these selected works have been analyzed using the tools of poetics of literature and media, as well as linguistic methodology.

 

Środki obrazowania wydarzeń rewolucji godności na Ukrainie (na podstawie publikacji Мистецький Барбакан: Трикутник 92: Антологія)

Źródłem materiału do badania jest antologia Mystećkyj Barbakan, która ukazała się nakładem zaledwie 300 egz. Jest zbiorem tekstów literackich i publicystycznych, a także dzieł artystycznych z okresu rewolucji godności (tzw. Majdanu) na Ukrainie w latach 2013–2014. Analiza wybranych utworów artystycznych zawierających dwa składniki – słowo i obraz – została dokonana w oparciu o podejście lingwistyczno-kulturoznawcze: sposób obrazowania w wybranych pracach przeanalizowany został za pomocą narzędzi poetyki literatury i mediów, a także metodologii badań językoznawczych.


Keywords


Ukraine; Revolution of Dignity; the art of Maidan; imaging devices; text of culture; poetics of literature; stylistic devices

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Formanova, S. (2012). Invektyvy v ukraïnsʹkiĭ movi. Kyïv: Vydavnychyĭ dim Dmytra Buraho.

Jakubowska-Krawczyk, K. (2015). Poeziia Tarasa Shevchenka ta ukraïnsʹka kulʹtura periodu Maĭdanu. In K. Jakubowska-Krawczyk, P. Olechowska, & M. Zambrzycka (Eds.), Suchasni doslidzhennia ukraïnsʹkoï kulʹtury (pp. 185–196). Warszawa: Katedra Ukrainistyki UW.

Kamińska-Szmaj, I. (2007). Agresja językowa w życiu publicznym 1918–2000. Wrocław: Wydawnictwo UWr.

Nowicka, M. (2013). Dyskurs o dyskursie, czyli o mowie wrogości… mową wrogości. In X. Bukowska & B. Markowska (Eds.), To oni są wszystkiemu winni…: Język wrogości w polskim dyskursie publicznym (pp. 112–128). Warszawa: TRIO.

Obrazowanie. (n.d.). In Słownik języka polskiego. Retrieved March 19, 2017, from http://sjp.pwn.pl/szukaj/obrazowanie.html

Romaniuk, S., & Novikova, O. (2015). Novi leksemy v ukraïnsʹkomu media-dyskursi ta problema ïkhnʹoï interpretatsiï polʹsʹkymy ta nimetsʹkymy ZMI. In Dekonstruktion und Konstruktion zwischen Sprach- und Literaturwissenschaft: Festschrift für Ulrich Schweier

zum 60. Geburtstag (pp. 237–238). Leipzig: Biblion Media. (Wiener Slawistischer Almanach, Sond. 86).

Spychalska, M. (2012). O podatności tekstu na zapamiętanie na przykładzie sloganów. In J. Wasilewski & A. Nita (Eds.), Instrukcja obsługi tekstów: Metody retoryki (pp. 237–250). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szczęsna, E. (2007). Poetyka mediów: Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama. Warszawa: Wydział Polonistyki UW.

Tomasiewicz, J. (n.d.). Ukraiński ruch narodowy: Między faszyzmem a nacjonalkomunizmem. Retrieved March 14, 2017, from http://zakorzenianie.most.org.pl/ns_lip/09.htm

Trach, N. (2015). Maĭdan. Nebesna sotnia. Kiborhy. Viĭna. In N. Trach, “Razom – syla”: Rytoryka ukraïnsʹkoho sprotyvu (pp. 18–19). Kyïv: “Klio”.

Trehub, H. (2017). Ivan Semesiuk: “Khulihanyty mozhna ĭ potribno osmysleno, z ordnunhom ta chitkoiu stratehiieiu”. Ukraïnsʹkyĭ tyzhdenʹ, 2017(5). Retrieved March 3, 2018, from http://tyzhden.ua/Culture/184498

Usiu nich molyvsia… i liudeĭ zaklykav, – luchanyn Ihor Tykholaz pro Maĭdan. (2016, February 19). Retrieved March 3, 2018, from http://www.volynpost.com/news/65096-usyu-nich-molyvsia-i-lyudej-zaklykav--luchanyn-igor-tyholaz-pro-majdan

Source

Mystetsʹkyĭ Barbakan: Trykutnyk 92: Antolohiia. (2015). Kyïv: Liuta sprava.
Copyright (c) 2018 Svitlana Romaniuk, Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/