DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.007

Rozwój funkcjonalności systemu informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego – od SYBISLAWa do iSybislawa

Zenon Mikos

Abstract


Functional development of the bibliographic information system on Slavic linguistics – from SYBISLAW to iSybislaw

The paper presents the process of functional development of the bibliographic information system on Slavic linguistics. The first database SYBISLAW (System Bibliografii Slawistycznej), established in 1993, was only available locally and used primarily to generate bibliographies in a traditional book form (7 volumes for the years 1992–1997). In the face of the development of information technology and the needs of modern bibliography users, the professional system of bibliographic information on Slavic linguistics iSybislaw was designed and implemented in 2008. It is a modern system available online for both indexators, as well as for external users. The structure and functio­nality of the iSybislaw system allow the use of an expanded formal and subject description, advanced search options and access to full texts of documents.

 

Rozwój funkcjonalności systemu informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego – od SYBISLAWa do iSybislawa

Artykuł przedstawia proces funkcjonalnego rozwoju systemu informacji bibliograficznej światowego językoznawstwa slawistycznego. Pierwsza baza danych SYBISLAW (System Bibliografii Slawistycznej), która powstała w 1993 r., była dostępna wyłącznie lokalnie i służyła przede wszystkim generowaniu bibliografii w tradycyjnej postaci książkowej (7 woluminów za lata 1992-1997). Wobec rozwoju technik informacyjnych i potrzeb współczesnych użytkowników bibliografii w 2008 r. zaprojektowano i zaimplementowano profesjonalny system informacji bibliograficznej językoznawstwa slawistycznego iSybislaw. Jest to nowoczesny system dostępny online zarówno dla indeksatorów, jak i dla użytkowników zewnętrznych. Struktura i funkcjonalność systemu iSybislaw pozwalają na stosowanie w bazie rozbudowanego opisu formalnego i rzeczowego, zaawansowanych opcji wyszukiwania dokumentów oraz zamieszczania pełnych tekstów dokumentów.


Keywords


authority file; Bibliografia językoznawstwa slawistycznego; bibliographic description; database; data structure; information retrieval system; iSybislaw; SYBISLAW

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Bojar, B., & Rudnik-Karwatowa, Z. (1998). Koncepcja nowoczesnego systemu informacji slawistycznej. W J. Siatkowski i in. (Red.), Językoznawstwo. Prace na XII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie 1998 (ss. 41–47). Warszawa: Energeia. (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 9).

Ostapczuk, O. (2007). Język informacyjno-wyszukiwawczy i problem ekwiwalencji słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Zagadnienia Informacji Naukowej, (2), 54–63.

Rudnik-Karwatowa, Z. (Red.). (1995a). Informatyzacja bibliografii slawistycznej. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Warszawa, 6–7 grudnia 1994. Warszawa: Energeia.

Rudnik-Karwatowa, Z. (1995b). Wczoraj, dziś i jutro informacji dokumentacyjnej językoznawstwa slawistycznego. Zagadnienia Informacji Naukowej, (1–2), 63–67.

Rudnik-Karwatowa, Z. (1996). Problemy przetwarzania tekstów stosujących różne alfabety. Automatyczne porządkowanie i wyszukiwanie informacji w bibliograficznej bazie danych. W Z. Vetulani, W. Abramowicz, & G. Vetulani (Red.), Język i technologia (ss. 159–162). Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ.

Rudnik-Karwatowa, Z. (2002). Język informacyjno-wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego. Doświadczenia z realizacji projektu. W Z. Rudnik­ Karwatowa i in. (Red.), Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003 (ss. 207–212). Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 10).

Rudnik-Karwatowa, Z., Mikos, Z., & Bojar, J. (2007). Nowoczesny system informacji slawistycznej. Zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy. Zagadnienia Informacji Naukowej, (2), 19–40.
Copyright (c) 2014 Zenon Mikos

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/