DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.010

Abstrakt i adnotacja jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw

Paweł Kowalski

Abstract


Abstract and annotation as an element of bibliographic description in the iSybislaw database

Abstract (sometimes called summary) of a scientific publication is a brief text that contains keywords. It is one of the elements of a bibliographic description in the bibliographic database iSybislaw – a modern information retrieval system. In the paper definitions of terms such as abstract, annotation and summary along with their constitutive elements are presented. A characteristics of such short texts inserted in the iSybislaw database in the fields Abstract and Abstract 2 is also given. Based on some examples excerpted from the iSybislaw system a typology of short texts, which are elements of the database bibliographic description, is proposed. The material allows to list three kinds of texts that are being used in the iSybislaw database: annotations, abstracts and biographic annotations.

 

Abstrakt i adnotacja jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw

Przedmiotem analizy artykułu są krótkie teksty, które stanowią jeden z elementów opisu bibliograficznego w systemie wyszukiwawczym iSybislaw. W praktyce naukowej używane są różne terminy odnoszące się do takich tekstów (abstrakt, adnotacja, streszczenie). Autor podaje ich definicje oraz wskazuje elementy konstytutywne. Na podstawie przykładów wyekscerpowanych z systemu iSybislaw przedstawia ich typologię oraz omawia miejsce i funkcje w opisie bibliograficznym.


Keywords


abstract; annotation; bibliographic description; database; information retrieval system; iSybislaw; summary

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Bojar, B. (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 56).

Drabik, L., Kubiak­Sokół, A., Sobol, E., & Wiśniakowska, L. (2010). Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grucza, S. (2004). Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Katedra Języków Specjalistycznych.

Woźniak, J. (2002). Jakość w opracowaniu rzeczowym zbiorów bibliotecznych. Biuletyn EBIB, 31(2). Pobrano 21 czerwca 2013, z http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/wozniak.php
Copyright (c) 2014 Paweł Kowalski

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/