DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.016

Многокомпонентные термины в функции ключевых слов в информационной базе славянского языкознания iSybislaw

Оксана A. [Oksana A.] Остапчук [Ostapchuk], Мадина M. [Madina M.] Алексеева [Alekseeva]

Abstract


Multi-word terms as keywords in the iSybislaw database

This article is devoted to the problem of the criteria on which multi­-word terms should be selected and verified for the bibliographic database of Slavic linguistics publications iSybislaw. The text is based on Russian and Polish linguistic material. Such criteria as actuality, frequency, transparency of form are applied separately in each language and different sets and variability of terms in the each case are established. The authors examine also the reasons of formal and semantic asymmetry between Polish and Russian terminological units in the database.


Keywords


database; equivalency; iSybislaw; keyword; linguistic terminology; multi­word term; Polish language; Russian language

Full Text:

PDF (in Russian)

References


Aleksiejewa, M., & Ostapczuk, O. (2011a). Mnogokomponentnye terminy v nauchnom diskurse i v informatsionnoĭ sisteme slavianskogo iazykoznaniia iSybislaw: na primere russkogo i pol’skogo iazykov. Slavia Orientalis, 62(2), 275–284.

Barkhudarov, L. S. (1975). IAzyk i perevod: voprosy obshcheĭ i chastnoĭ teorii perevoda. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniia.

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw. (n.d.). Retrieved from http://www.isybislaw.ispan.waw.pl

Kozlovskaia, Z. (1997). Otnosheniia perevodcheskoĭ ėkvivalentnosti: na materiale gosudarstvenno­pravovoĭ leksiki russkogo i pol’skogo iazykov. In S. Siatkovskiĭ & T. S. Tikhomirova (Eds.), Problemy izucheniia otnosheniĭ ėkvivalentnosti v slavianskikh iazykakh (pp. 75–85). Moskva: Dialog­MGU.

Kudinova, T. A. (2011). K voprosu o prirode mnogokomponentnogo termina: na primere angliĭskogo pod’’iazyka biotekhnologiĭ. Vestnik Permskogo universiteta: rossiĭskaia i zarubezhnaia filologiia, 2(14), 58–62.

Ladzin’, T. A. (2008). Problema idiomatichnosti terminov­slovosochetaniĭ na materiale predmetnoĭ oblasti «prava cheloveka». Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, 9: Filologiia. Vostokovedenie. Zhurnalistika, 2(2), 157–162.

Leĭchik, V. M. (2006). Termonovedenie: predmet, metody, struktura. Moskva: KonKom. Lukszyn, J., & Gilewski W. et al. (Eds.). (1993). Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rudnik-­Karwatowa, Z., & Karpińska, H. (1999). Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Rudnik­-Karwatowa, Z., & Karpińska, H. (2006). Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego. Retrieved from http://ispan.waw.pl/cnis/slownik_slow_kluczowych.htm

Urbanek, D. (1997). Poniatie perevodcheskoĭ ėkvivalentnosti i perevodcheskaia tipologiia leksiki. In S. Siatkovskiĭ & T. S. Tikhomirova (Eds.), Problemy izucheniia otnosheniĭ ėkvivalentnosti v slavianskikh iazykakh (pp. 53–65). Moskva: Dialog­MGU.
Copyright (c) 2014 Оксана A. [Oksana A.] Остапчук [Ostapchuk], Мадина M. [Madina M.] Алексеева [Alekseeva]

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/