DOI: https://doi.org/10.11649/sfps.2014.017

Synonymy and search synonymy in an IR system (on the basis of linguistic terminology and the iSybislaw system)

Jakub Banasiak

Abstract


Synonymy and search synonymy in an IR system (on the basis of linguistic terminology and the iSybislaw system)

The paper focuses on some problems of synonymy in the linguistic terminology and solutions for the optimal representation of information in the structure of an IR language. Linguistic terms in addition to metalinguistic meaning also carry some meta-scientific information (e.g. on the methodological school). It is thus possible that two different terms refer to the same linguistic phenomenon within various research trends. The issue of usage is also addressed here (including idiolectal preferences). The above phenomena on the one hand and various user information needs on the other result in some significant difficulties in the work on the optimization of IR in iSybislaw.


Keywords


information retrieval system; iSybislaw; linguistic terminology; search synonymy; Slavic languages; synonymy

Full Text:

PDF (in English)

References


Akhmanova, O. S. (1966). Slovar’ lingvisticheskikh terminov. Moskva: Sovetskaia entsiklopediia.

Avramova, V. (2007). Stroenie cheloveka v bolgarskoĭ iazykovoĭ kartine mira (na fone russkoĭ iazykovoĭ kartiny mira). In T. Ivanova (Ed.), Problemy kognitivnogo i funktsional’no- kommunikativnogo opisaniia russkogo i bolgarskogo iazykov (Vol. 5, pp. 153–169). Shumen: Universitetsko izdatelstvo Episkop Konstantin Preslavski.

Bojar, B. (2002). Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszu- kiwawczych. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 56).

Karolak, S. (2001). Od semantyki do gramatyki. Warszawa: Slawistyczny Оśrodek Wydawniczy. Kiklewicz, A. (2003). Podmiot i orzeczenie jako kategorie gramatyki funkcjonalnej. Prace Językoznawcze, (5), 117–139.

Korytkowska, M. (1992). Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska (Vol. 5/1: Typy pozycji predykatowo-argumentowych). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Koseska-­Tosheva, V. (2001). Funktsii i formite na perfekta v bŭlgarskite dialekti. In V. Radeva (Ed.), Bŭlgarskiiat ezik prez XX vek (pp. 130–138). Sofiia: Akademichno izdatelstvo Prof. Marin Drinov.

Koseska­-Toszewa, V., Korytkowska, M., & Roszko, R. (2007). Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna. Warszawa: Dialog.

Kubiszyn­-Mędrala, Z. (2000). Czasowniki nieosobowe (niewłaściwe), ich miejsce w polskim systemie morfologiczno-­syntaktycznym. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 58, 95–104.

Ledzion­-Jelen, M. (2009). Sposoby oddawania macedońskiej kategorii prekažanost w języku polskim i niemieckim. In M. Cichońska (Ed.), Kategorie w języku, język w kategoriach (pp. 130–144). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 2631).

Nemchenko, V. N. (2008). Vvedenie v iazykoznanie. Moskva: Drofa.

Polański, K. (Ed.). (1999). Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław (etc.): Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Rudnik-­Karwatowa, Z. (1995). Wczoraj, dziś i jutro informacji dokumentacyjnej językoznawstwa slawistycznego. Zagadnienia Informacji Naukowej, (1–2), 63–67.

Rudnik-­Karwatowa, Z. (2002). Język informacyjno­wyszukiwawczy dokumentacyjnego systemu językoznawstwa slawistycznego. Doświadczenia z realizacji projektu. In Z. Rudnik­-Karwatowa (Ed.), Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003 (pp. 207–212). Warszawa: Komitet Słowianoznawstwa PAN. (Z Polskich Studiów Slawistycznych; seria 10).

Rudnik-­Karwatowa, Z., Mikos, Z., & Bojar, J. (2007). Nowoczesny system informacji slawistycz­nej. Zadania, dotychczasowe wyniki i perspektywy. Zagadnienia Informacji Naukowej, (2), 19–40.

Topolińska, Z. (1999). Język, człowiek, przestrzeń. Warszawa; Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Zherebilo, T. V. (2010). Slovar’ lingvisticheskikh terminov. Nazran’: Piligrim.
Copyright (c) 2014 Jakub Banasiak

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/