Vol 54 (2019)


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 54 [Lista recenzentów tomu 54]

Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej (preparation and open access publication of a volume of the journal - project financed under contract no. 661/P-DUN/2019 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" (wydanie rocznika czasopisma i umieszczenie go w otwartym dostępie) – zadanie finansowane w ramach umowy 661/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]