Vol 54 (2019)

Table of Contents

Wspomnienia [Obituaries]

Wojciech Mądry
Tetiana O. Chernysh

Studia z filologii polskiej [Studies in Polish Philology]

Aleksandra Janowska
Христина [Khrystyna] М. [M.] Ніколайчук [Nikolaĭchuk]
Lucyna Agnieszka Jankowiak
Patrycja Pałka, Agata Kwaśnicka-Janowicz
Violetta Jaros
Leonarda Mariak

Studia z filologii słowiańskiej [Studies in Slavic Philology]

Irena Fuková
Любомир [Liubomyr] В. [V.] Сегін [Sehin]
Miloslava Vajdlová
Ольга [Ol′ha] Т. [T.] Жукова [ZHukova]
Ольга [Ol′ga] Е. [E.] Фролова [Frolova]
Елена [Elena] Н. [N.] Руденко [Rudenko]
Татьяна [Tat′iana] А. [A.] Стойкова [Stoĭkova]
Dorota Pazio-Wlazłowska

Studia konfrontatywne [Contrastive Studies (Synchronic)]

Ewelina Parafińska-Korybska
Aleksander Kiklewicz

Kontakty międzyjęzykowe

Алла [Alla] Кожинова [Kozhinova]
Kateřina Voleková
Галина [Halyna] Т. [T.] Кузь [Kuz′]
Corinna Leschber
Anželika Smetonienė

Mniejszości narodowe i językowe [National and Linguistic Minorities]

Andrzej Żak
Rafał Szeptyński

Recenzje [Reviews]

Joanna Szadura
Iliana Genew-Puhalewa

Sprawozdania [Reports]

Paweł Kowalski

Prace wycofane [Retractions]

Rafał Szeptyński