Vol 55 (2020)


Cover Page

List of Reviewers of Articles Published in Volume 55 [Lista recenzentów artykułów opublikowanych w tomie 55]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

The publication of Volume 55 of Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej was subsidised by the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland from the Fund for the Promotion of Culture. [Publikację tomu 55 czasopisma "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.]