Vol 49 (2014)


Cover Page

Scientific Editor of the volume [Redaktor Naukowa tomu]: Zofia Rudnik-Karwatowa

Complete list of reviewers for the volume 49 [Lista recenzentów tomu 49] 

Co-publisher of the volume [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

This volume is financially supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education [Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]