Vol 51 (2016)


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 51 [Lista recenzentów tomu 51]

Project (“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 688/P-DUN/2016 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]