Vol 51 (2016)


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 51 [Lista recenzentów tomu 51]

This volume was financed by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland, from science dissemination and promotion funds (contract no. 688/P-DUN/2016) [Numer finansowany w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę]