Vol 52 (2017)


Cover Page

Complete list of reviewers for the volume 52 [Lista recenzentów tomu 52]

Co-publisher of the issue [Współwydawca]: The Slavic Foundation [Fundacja Slawistyczna]

The 2017 volume (no. 52) of the Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej was prepared for publication with financial contribution from the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. [Przygotowanie tomu 52 czasopisma Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.]

Project (“Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – digitalization of publications and scientific monographs to provide and maintain access to them through the Internet”) – financed under contract no. 560/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej– digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet”) – finansowane w ramach umowy 560/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]