List of Reviewers of Articles Published in Volume 55 [Lista recenzentów artykułów opublikowanych w tomie 55]

 • Prof. dr hab. (emeritus) Wiesław Boryś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Д.ф.н., проф. [D.f.n., prof.] Mарина [Marina] Голомидова [Golomidova], Институт славяноведения, Российская академия наук [Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences], Mocква [Moscow], Russian Federation
 • К.ф.н. [K.f.n.] Мария [Mariia] Ясинская [IAsinskaia], Институт славяноведения, Российская академия наук [Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences], Mocква [Moscow], Russian Federation
 • Д.ф.н., проф. [D.f.n., prof.] Сергій [Serhiĭ] Єрмоленко [IErmolenko], Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України [O. O. Potebnia Institute of Linguistics, National Academy of Sciences of Ukraine], Київ [Kiev], Ukraine
 • Prof. dr hab. Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach [University of Silesia in Katowice], Katowice, Poland
 • PhDr., CSc. Ilona Janyšková, Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky [Czech Language Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic], Brno, Czech Republic
 • Dr Katarzyna Jasińska, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences], Kraków [Cracow], Poland
 • Д.ф.н., проф. [D.f.n., prof.] Євгенія [IEvheniia] Карпіловська [Karpilovsʹka], Інститут української мови Національної академії наук України [Institute for Ukrainian Language, National Academy of Sciences of Ukraine], Київ [Kiev], Ukraine
 • Prof. dr hab. Ewa Komorowska, Uniwersytet Szczeciński [University of Szczecin], Szczecin, Poland
 • Prof. dr hab. Tetyana Kosmeda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [Adam Mickiewicz University in Poznań], Poznań, Poland
 • Д.ф.н., прaф. [D.f.n., praf.] Aлa [Ala] Кожынава [Kozhynava], Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт [Belarusian State University], Мiнск [Minsk], Belarus
 • Prof., PhD Ľubomír Kralčák, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre [Constantine the Philosopher University in Nitra], Nitra, Slovakia
 • Д.ф.н., доц. [D.f.n., dots.] Валентина [Valentina] Кульпина [Kulʹpina], Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова [Lomonosov Moscow State University], Mocква [Moscow], Russian Federation
 • Д.ф.н., праф. [D.f.n., praf.] Аляксандр [Aliaksandr] Лукашанец [Lukashanets], Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі [Yakub Kolas and Yanka Kupala Institute of Language and Literature, Center for the Belarusian Culture, Language and Literature Researches, National Academy of Sciences of Belarus], Miнcк [Minsk], Belarus
 • Dr hab. (emerita) Halina Mieczkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Dr hab. Barbara Mitrenga, Uniwersytet Śląski w Katowicach [University of Silesia in Katowice], Katowice, Poland
 • Dr hab. Irena Mytnik, Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [Maria Curie-Skłodowska University in Lublin], Lublin, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Bogumił Ostrowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [Pedagogical University of Cracow], Kraków [Cracow], Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Ivan Petrov, Uniwersytet Łódzki [University of Lodz], Łódź, Poland
 • Dr. sc., red. prof. Neda Pintarić, Sveučilište u Zagrebu [University of Zagreb], Zagreb, Croatia
 • Dr Beata Raszewska-Żurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • К.ф.н. [K.f.n.] Людмила [Liudmyla] Рябець [Riabetsʹ], Інститут української мови Національної академії наук України [Institute for Ukrainian Language, National Academy of Sciences of Ukraine], Київ [Kiev], Ukraine
 • К.ф.н. [K.f.n.] Олена [Olena] Руда [Ruda], Інститут української мови Національної академії наук України [Institute for Ukrainian Language, National Academy of Sciences of Ukraine], Київ [Kiev], Ukraine
 • Dr Krystyna Rutkowska, Vilniaus universitetas [Vilnius University], Vilnius, Lithuania
 • Prof. dr hab. Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie [University of Warmia and Mazury in Olsztyn], Olsztyn, Poland
 • Dr hab., prof. inst. Michał Rzepiela, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. Katarzyna Skowronek, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences; AGH University of Science and Technology], Kraków [Cracow], Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Ryszard Skrzyniarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [John Paul II Catholic University of Lublin], Lublin, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Żanna Sładkiewicz, Uniwersytet Gdański [University of Gdańsk], Gdańsk, Poland
 • Dr hab., prof. inst. Piotr Sobotka, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences], Warszawa [Warsaw], Poland
 • Д.ф.н., проф. [D.f.n., prof.] Людмила [Liudmyla] Солощук [Soloshchuk], Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна [Karazin Kharkiv National University], Харків [Kharkiv], Ukraine
 • Dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak, Uniwersytet Gdański [University of Gdańsk], Gdańsk, Poland
 • Prof. dr hab. Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie [Jagiellonian University in Kraków], Kraków [Cracow], Poland
 • Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak, Uniwersytet Gdański [University of Gdańsk], Gdańsk, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Joanna Szerszunowicz, Uniwersytet w Białymstoku [University of Bialystok], Białystok, Poland
 • Prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk [Institute of Polish Language, Polish Academy of Sciences], Kraków [Cracow], Poland
 • PhDr., Ph.D. Miloslava Vajdlová, Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky [Czech Language Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic], Praha [Prague], Czech Republic
 • Д.ф.н., проф. [D.f.n., prof.] Жанна [Zhanna] Варбот [Varbot], Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Российская академия наук [V. V. Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences], Москва [Moscow], Russian Federation
 • Dr. sc., red. prof. Ivana Vidović-Bolt, Sveučilište u Zagrebu [University of Zagreb], Zagreb, Croatia
 • Mgr., Ph.D. Kateřina Voleková, Ústav pro jazyk český, Akademie věd České republiky [Czech Language Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic], Praha [Prague], Czech Republic
 • Dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II [John Paul II Catholic University of Lublin], Lublin, Poland
 • Dr hab., prof. ucz. Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski [University of Wrocław], Wrocław, Poland
 • Prof. Dr. Aleksey Yudin, Universiteit Gent [Ghent University], Gent [Ghent], Belgium