Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 49 (2014) Abstrakt i adnotacja jako element opisu dokumentu w bazie iSybislaw Abstract   PDF (in Polish)
Paweł Kowalski
 
Vol 47 (2012) Adama Stanisława Krasińskiego zapomniany Słownik synonimów polskich i jego poprzednicy Abstract   PDF (in Polish)   PDF (in English)
Lucyna Agnieszka Jankowiak, Elżbieta Kędelska
 
Vol 50 (2015) Aktywność słowotwórcza a zjawisko zapożyczeń na przykładzie czasowników dwuaspektowych (w ujęciu polsko-słowackim) Abstract   PDF (in Polish)
Halina Mieczkowska
 
Vol 54 (2019) Altertümliche Termini der rumänischen Viehzucht slavischer Herkunft Abstract   PDF (in German)
Corinna Leschber
 
Vol 55 (2020) Analiza kognitywno-semantyczna polskich oraz serbskich związków frazeologicznych z komponentem somatycznym określających stany emocjonalno-uczuciowe Abstract   PDF (IN POLISH)
Vesna Jovanović-Mihaylov
 
Vol 54 (2019) Artykuł wycofany [Retracted article]: Słowiński comparativus jako paralela dla rekonstruowanych zjawisk przedhistorycznych Abstract   PDF (in Polish)
Rafał Szeptyński
 
Vol 49 (2014) Bibliografia w cyfrowej przestrzeni informacyjnej Abstract   PDF (in Polish)
Jadwiga Woźniak-­Kasperek
 
Vol 50 (2015) Blok tematyczny Komisji Słowotwórstwa afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (XV Międzynarodowy Kongres Slawistów, Mińsk, 20–27 sierpnia 2013) Details   PDF (in Polish)
Zofia Rudnik-Karwatowa
 
Vol 54 (2019) Charakterystyka języka familijnego Joachima Lelewela dotyczącego społecznej przestrzeni rodziny (na podstawie listów do najbliższych) Abstract   PDF (in Polish)
Violetta Jaros
 
Vol 53 (2018) Charakterystyka językowa polskiej gwary górali bukowińskich Abstract   PDF (in Polish)
Helena Krasowska
 
Vol 54 (2019) Činitelská jména s příponou -čí v diachronním pohledu Abstract   PDF (in Czech)
Irena Fuková
 
Vol 52 (2017) Czasowniki mentalne i czasowniki emocji w opisie semantyczno-syntaktycznym Abstract   PDF (in Polish)
Małgorzata Korytkowska
 
Vol 45 (2010) Czasownikowe formanty modyfikacyjne w języku polskim Abstract   PDF (in Polish)
Jadwiga Stawnicka
 
Vol 47 (2012) Czeski czasownik zdát se w przekładzie na język polski (na podstawie badań z wykorzystaniem czesko-polskiego korpusu równoległego InterCorp) Abstract
Elżbieta Kaczmarska
 
Vol 50 (2015) Czy "wihajster" jest nazwą artefaktu? Szkic leksykologiczny Abstract   PDF (in Polish)
Sebastian Żurowski
 
Vol 50 (2015) Czy współcześnie powstający kaszubski język literacki oraz obecnie tworzony język neobretoński mogą stanowić przedmiot dociekań badaczy językowego obrazu świata? Abstract   PDF (in Polish)
Nicole Dołowy-Rybińska, Hanna Popowska-Taborska
 
Vol 49 (2014) Czym jest i co zawiera „Słownik mówionej polszczyzny pónocnokresowej” Abstract   PDF (in Polish)
Iryda Grek-Pabisowa, Beata Biesiadowska-Magdziarz, Mirosław Jankowiak, Małgorzata Ostrówka
 
Vol 48 (2013) Dane autorów [Authors' data] Details   PDF (in Polish)
Editorial Team
 
Vol 49 (2014) Dane autorów [Authors' data] Details   PDF (in Polish)
Editorial Team
 
Vol 56 (2021) Dawna rozkosz – o rozumieniu i wartościowaniu pojęcia na podstawie użyć leksemu rozkosz Abstract   PDF (in Polish)
Beata Raszewska-Żurek
 
Vol 56 (2021) Dawne polskie intensyfikatory wywodzące się od staroczeskiego "přieliš" Abstract   PDF (in Polish)
Barbara Mitrenga
 
Vol 51 (2016) Deminutywność w słowiańskich badaniach słowotwórczych. Sprawozdanie z konferencji Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (Słowenia, Maribor, 25–29 maja 2015) Abstract   PDF (in Polish)
Krystyna Kleszczowa, Magdalena Pastuchowa
 
Vol 51 (2016) Derywaty z interfiksem -i- / -i/y- oraz pierwszym członem czasownikowym w języku serbskim, rosyjskim oraz polskim Abstract   PDF (in Polish)
Dragana Ratković
 
Vol 47 (2012) Die Interpunktion im Gesangbuch Jesličky Staré nové písničky von Fridrich Bridelius Abstract   PDF (in German)
Pavel Kosek
 
Vol 48 (2013) Dlaczego mężczyzna się żeni, a kobieta wychodzi za mąż? (zarys ewolucji pola semantycznego leksemu małżeństwo w języku polskim) Abstract   PDF (in Polish)
Ewa Siatkowska
 
1 - 25 of 280 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>