Studia Litteraria et Historica

Studia Litteraria et Historica is an academic journal, designed as a platform of communication between ethnography, sociology, literary studies and history. The aim of the editors is to overcome divisions between these disciplines, and to help create a common language so that the scholars that represent them are able to draw on each other's research.

The journal features analyses of public discourse (with an emphasis on academic discourse), politics of history and memory, production and reproduction of dominant ideologies; coexistence of minorities and the majority in a given society; as well as the complexity and diversity of domination mechanisms. Moreover, Studia Litteraria et Historica offers an insight into recent, ground-breaking work in the fields of art, literature, social science.

The journal has been created with a view to strengthening connections between social theory and social practice. Due to a lack of that link, we find the Polish public debate insufficient in quality, lacking in depth, provincial, and doomed to isolation. The ambition of the journal’s creators is to bridge the gap. Thus, the journal follows the ideas of Jan Stanisław Bystroń, ethnographer and author of Megalomania narodowa [National Megalomania].

Studia Litteraria et Historica continues the tradition of Studia Litteraria Polono-Slavica, an academic journal published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences between 1993 and 2008. The first issue of Studia Litteraria et Historica was published in October 2012. Former members of the scientific board of the journal include Zygmunt Bauman, Maria Janion and Jerzy Jedlicki.

Studia Litteraria et Historica is a fully bilingual journal, with Polish and English versions of each article. We would like to make the reviews of published articles publicly available, so that the journal can be a platform for further polemic.

The journal is published in open access and is indexed in several databases including Scopus, European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus) and Directory of Open Access Journals (DOAJ). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Education and Science, Republic of Poland: 40.

 

Interdyscyplinarne pismo naukowe „Studia Litteraria et Historica” stanowi platformę komunikacji między etnografią, socjologią, literaturoznawstwem i filozofią z jednej, a historią z drugiej strony. Jego ambicją jest przełamanie wzajemnej wrogości dyscyplin i środowisk na rzecz poszukiwania narzędzi uzgadniania języków i czerpania ze swoich dorobków. Pismo poświęca wiele miejsca analizom: polityki historycznej, dyskursu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, sposobów produkcji i reprodukcji dominujących ideologii oraz skutków ich oddziaływania, dynamiki relacji między większością a mniejszościami, złożoności i różnorodności mechanizmów dominacji. Rocznik oferuje również refleksję nad wybranymi dziełami naukowymi, literackimi i artystycznymi z ostatnich lat – zwłaszcza tymi, które w opinii publicznej uznawane są za przełomowe.

Celem pisma jest ukazywanie powiązań pomiędzy teorią i praktyką społeczną. Brak podobnej refleksji rzutuje na poziom polskiej debaty publicznej, spłycając ją, prowincjalizując i zatrzaskując w izolacji. Nawiązując do idei naukowych Jana Stanisława Bystronia, etnografa, autora „Megalomanii narodowej”, pismo „Studia Litteraria et Historica” ma ambicję wypełnienia tej luki.

Nasz rocznik jest twórczą kontynuacją pisma „Studia Litteraria Polono-Slavica” wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN w latach 1993–2008. Pierwszy numer pisma w nowej odsłonie ukazał się w październiku 2012 roku. W Radzie Naukowej czasopisma zasiadali m.in. Zygmunt Bauman, Maria Janion i Jerzy Jedlicki.

Rocznik „Studia Litteraria et Historica” jest pismem w całości dwujęzycznym (polskim i angielskim). Chcielibyśmy, aby recenzje zamieszczanych w nim tekstów miały charakter jawny oraz by autorki i autorzy recenzowanych tekstów mieli szansę z recenzjami tymi polemizować na naszych łamach.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie Scopus, European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus) i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi: 40.

Announcements

 

Call for Papers – Zaproszenie do nadsyłania artykułów

 

Autorów zapraszamy do przesyłania artykułów o długości do 40 000 znaków, w tym bibliografia.

Artykułu prosimy zgłaszać przez platformę OJS: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/user/register.

 

Szczegółowe informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma, w zakładce „Submissions”: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/about

Pytania prosimy kierować na adres: slh@ispan.waw.pl

 

SLH jest pismem Internetowym, wydawanym w modelu Open Access: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/index.
 
Posted: 2015-03-05
 
More Announcements...

No 10 (2021): (De)faszyzacja: historia i współczesność [(De-)Fascization: Past and Present Perspectives]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 10 [Lista recenzentów numeru 10]

Editor-in-Charge of issue [Redaktor prowadzący] 10/2021: Katrin Stoll