Studia Litteraria et Historica

“Studia Litteraria et Historica” is an academic journal, designed as a platform of communication between ethnography, sociology, literary studies and history. The aim of the editors is to overcome divisions between scholars of these disciplines, and to help create a common language so that the scholars are able to draw on each other's research.

The journal features analyses of public discourse (with an emphasis on academic discourse), politics of history and memory, production and reproduction of dominant ideologies; coexistence of minorities and the majority in a given society; as well as the complexity and diversity of domination mechanisms. Moreover, “Studia Litteraria et Historica” offers an insight into recent, ground-breaking work in the fields of art, literature, social science.

The journal has been created with a view to strengthen connections between the social theory and social practice. Due to the lack of that link, we find the quality of Polish public debate insufficient, lacking in depth, provincial. The ambition of the journal’s creators is to bridge the gap. Thus, the journal follows the ideas of Jan Stanisław Bystroń, an ethnographer and the author of “Megalomania narodowa” (‘National Megalomania’).

“Studia Litteraria et Historica” continues the tradition of “Studia Litteraria Polono-Slavica”, an academic journal published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences between the years of 1993 and 2008. The first issue of “Studia Litteraria et Historica” was published in October 2012.

Another aim of the editors is that “Studia Litteraria et Historica” becomes a fully bilingual journal, with Polish and English versions of each article. We will render the reviews of published articles publicly available, so that the journal can be a platform for further polemic.

Since 2015 the Journal is included in the list of scored ranked journals of the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland (list B; 8 points awarded for publication), and in the international Directory of Open Access Journals.

 

Interdyscyplinarne pismo naukowe „Studia Litteraria et Historica” stanowi platformę komunikacji między etnografią, socjologią, literaturoznawstwem i filozofią z jednej, a historią z drugiej strony. Jego ambicją jest przełamanie wzajemnej wrogości dyscyplin i środowisk na rzecz poszukiwania narzędzi uzgadniania języków i czerpania ze swoich dorobków. Pismo poświęca wiele miejsca analizom: polityki historycznej, dyskursu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, sposobów produkcji i reprodukcji dominujących ideologii oraz skutków ich oddziaływania, dynamiki relacji między większością a mniejszościami, złożoności i różnorodności mechanizmów dominacji. Rocznik oferuje również refleksję nad wybranymi dziełami naukowymi, literackimi i artystycznymi z ostatnich lat – zwłaszcza tymi, które w opinii publicznej uznawane są za przełomowe.

Celem pisma jest ukazywanie powiązań pomiędzy teorią i praktyką społeczną. Brak podobnej refleksji rzutuje na poziom polskiej debaty publicznej, spłycając ją, prowincjalizując i zatrzaskując w izolacji. Nawiązując do idei naukowych Jana Stanisława Bystronia, etnografa, autora „Megalomanii narodowej”, pismo „Studia Litteraria et Historica” ma ambicję wypełnienia tej luki.

Nasz rocznik jest twórczą kontynuacją pisma „Studia Litteraria Polono-Slavica” wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN w latach 1993–2008. Pierwszy numer pisma w nowej odsłonie ukazał się w październiku 2012 roku.

Dążymy do tego, by rocznik „Studia Litteraria et Historica” był pismem w całości dwujęzycznym (polskim i angielskim), a także by recenzje zamieszczanych w nim tekstów miały charakter jawny oraz by autorki i autorzy recenzowanych tekstów mieli szansę z recenzjami tymi polemizować na naszych łamach.

Pismo od 2015 roku znajduje się na liście punktowanych czasopism naukowych MNiSW (część B wykazu czasopism naukowych; 8 punktów przyznawanych za publikację) oraz w międzynarodowej bazie czasopism naukowych Directory of Open Access Journals.

Announcements

 

Call for Papers – Zaproszenie do nadsyłania artykułów

 

Autorów zapraszamy do przesyłania artykułów o długości do 40 000 znaków, w tym bibliografia.

Artykułu prosimy zgłaszać przez platformę OJS: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/user/register.

 

Szczegółowe informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma, w zakładce „Submissions”: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/about

Pytania prosimy kierować na adres: slh@ispan.waw.pl

 

SLH jest pismem Internetowym, wydawanym w modelu Open Access: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/index.
 
Posted: 2015-03-05
 
More Announcements...

No 7 (2018): Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia]


Cover Page

Editors-in-charge of issue [Redaktorzy prowadzący] 7 / 2018: Anna Zawadzka, Konrad Matyjaszek

Complete list of reviewers for the issue 7 [Lista recenzentów numeru 7]

Project (“Studia Litteraria et Historica – creating English versions of publications”) - financed under contract no. 531/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Studia Litteraria et Historica – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]