DOI: https://doi.org/10.11649/slh.1380

Zabójcza sympatia: O książce Jodi Melamed "Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism" [Killing symphathy: About Jodi Melamed’s "Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism"]

Anna Zawadzka

Abstract


Killing symphathy: About Jodi Melamed’s Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism

This article discusses the book Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism by Jodi Melamed. The author of the book identifies and describes three different theories of race, all officially antiracist, which over the last seventy years successively enjoyed dominant status in the United States, meaning that they have been produced and reproduced by state institutions and initiatives. The three theories are racial liberalism, liberal multiculturalism and neoliberal multiculturalism. Jodi Melamed argues that their purpose was, first and foremost, to legitimize the capitalist exploitation of colored people, both locally and globally. As Melamed examines the critical attitudes to the dominant approach to race in the USA, and how their polemical potential has been contained, she demonstrates how post-war antiracist ideologies have limited the understanding of racism and provided the foundations for and normalized new forms of racialized violence.

 

Zabójcza sympatia: O książce Jodi Melamed Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism

Artykuł stanowi omówienie książki Jodi Melamed Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism. W książce tej autorka wyodrębnia i opisuje trzy kolejne ideologie związane z rasą – wszystkie oficjalnie antyrasistowskie – które na przestrzeni ostatnich 70 lat miały w Stanach Zjednoczonych status dominujących, to znaczy były wytwarzane i reprodukowane przez instytucje i inicjatywy państwowe: rasowy liberalizm, liberalny multikulturalizm i neoliberalny multikulturalizm. Jodi Melamed dowodzi, że ideologie te służyły przede wszystkim legitymizacji kapitalistycznego wyzysku osób kolorowych, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Śledząc dzieje narracji krytycznych wobec dominującego rozumienia rasy w USA oraz sposoby wygaszania ich polemicznego potencjału, Melamed pokazuje, jak powojenne ideologie antyrasistowskie nie tylko ograniczyły rozumienie rasizmu, ale ufundowały i znormalizowały nowe formy urasowionej przemocy.


Keywords


racialization; racism; racial liberalism; racial radicalism; capitalism; multiculturalism; Jodi Melamed; United States of America

References


Baldwin, J. (1949). Everybody’s protest novel. The Partisan Review, 16(6), 578–585.

Baldwin, J. (1965). Literatura powszechnego protestu. W J. Baldwin, Następnym razem pożar (D. Passent, Tłum.). Warszawa: Książka i Wiedza.

Cade Bambara, T. (2015). Foreword to the first edition, 1981. W C. Moraga & G. Anzaldúa (Red.), This bridge called my back: Writings by radical women of color. Albany: State University of New York Press.

Carby, H. V. (1999). Cultures in Babylon: Black Britain and African America. London: Verso.

Czarnota, K. (2014). Kontenery socjalne jako przejaw segregacji społecznej (niepublikowana praca magisterska). Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

Gruber, R. E. (2002). Virtually Jewish: Reinventing Jewish culture in Europe. Berkeley–Los Angeles–London: University of California Press.

Gruber, R. E. (2004). Odrodzenie kultury żydowskiej w Europie (A. Nowakowska, Tłum.). Sejny: Pogranicze.

Lehrer, E. T. (2013). Jewish Poland revisited: Heritage tourism in unquiet places. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Melamed, J. (2011). Represent and destroy: Rationalizing violence in a new racial capitalism. Minneapolis: University of Minnesota Press. https://doi.org/10.5749/minnesota/9780816674244.001.0001

Moraga, C., & Anzaldúa, G. (Red.). (2015). This bridge called my back: Writings by radical women of color. Albany: State University of New York Press.

Myrdal, G. (1944). American dilemma: The Negro problem and modern democracy. New York: Harper & Bros.

Robinson, C. (1983). Black Marxism: The making of the Black radical tradition. London: Zed.
Copyright (c) 2017 Anna Zawadzka

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/