DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2015.006

Wiersze

Grzegorz Kwiatkowski

Abstract


Poems

Kwiatkowski’s poems resemble the spirit of The Spoon River Anthology by Edgar Lee Masters, The Chronicles of the Town of Pornic by Czesław Miłosz, and uprising poems by Anna Świrszczyńska. The author is interested in the mask lyric and attempts to lead his poetry in to the domain of fact, while neither leaving the sphere of poetry nor entering the sphere of journalism.

 

Wiersze

Poezja utrzymana w duchu Umarłych ze Spoon River Edgara Lee Mastersa, Kronik miasta Pornic Czesława Miłosza i wierszy powstańczych Anny Świrszczyńskiej. Autora interesuje liryka maski i próba wy­prowadzenia poezji na teren faktu przy jednoczesnym niewychodzeniu poza sferę poezji i niewchodzeniu w sferę publicystyki.


Keywords


mask lyric; Edgar Lee Masters; the brutality of fact

Full Text:

PDF (in Polish)


Copyright (c) 2014/2015 Grzegorz Kwiatkowski

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/