DOI: https://doi.org/10.11649/slh.1401

Artykuł wycofany [Retracted article]: „Trzeba mówić po polsku”. Z Antonym Polonskym rozmawia Konrad Matyjaszek

Konrad Matyjaszek

Abstract


This is a retracted article, whose corrected version, bearing the same title, is avalaible under the DOI:  https://doi.org/10.11649/slh.1706. The correction was introduced at the request of Konrad Matyjaszek's Interlocutor.

“You need to speak Polish”: Antony Polonsky in an interview by Konrad Matyjaszek

The interview with Antony Polonsky focuses on the history of Polish-Jewish studies as a research field, analyzed from the time of its initiation on the turn of the 1980s until year 2014. Antony Polonsky is the chief historian of the core exhibition of the Polin Museum of the History of Polish Jews, as well as the editor-in-chief of Polin: Studies in Polish Jewry, a yearly research journal. He is also a co-founder of the first research institutions focused of the field of Polish-Jewish studies, and a co-initiator of the first academic events in this field. In the conversation Polonsky discusses the context of the creation of the Polin Museum’s core exhibition, including the impact of politics on this exhibition’s final form. Afterwards, he recounts the history of the beginnings of Polish-Jewish studies, including the Orchard Lake meeting (1979) and the conference at Columbia University (1983). Polonsky gives a detailed account of the course and the outcomes of the Polish-Jewish studies conference in Oxford in 1984, which he co-organized. He also analyses the 1980s Polish political opposition circles’ reactions to the presence of antisemitic narratives in the opposition’s discourse. The last section of the conversation focuses on the presence within the field of Polish-Jewish studies of narratives that are apologetic towards the Polish nationalist discourse.

 

To jest wycofany artykuł, którego poprawiona wersja o tym samym tytule jest dostępna pod następującym numerem DOI: https://doi.org/10.11649/slh.1706. Korekty artykułu dokonano na prośbę Rozmówcy Konrada Matyjaszka.  

 „Trzeba mówić po polsku”: Z Antonym Polonskym rozmawia Konrad Matyjaszek

Przedmiotem rozmowy z Antonym Polonskym jest historia pola badań studiów polsko-żydowskich od momentu, kiedy powstały na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, aż po rok 2014. Antony Polonsky jest głównym historykiem wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i redaktorem naczelnym rocznika naukowego „Polin: Studies in Polish Jewry”, był też współtwórcą pierwszych ośrodków studiów polsko-żydowskich i współorganizatorem pierwszych konferencji naukowych w tej dziedzinie. W przytoczonej rozmowie A. Polonsky opowiada o kontekście powstania wystawy głównej Muzeum Polin, w tym o wpływach politycznych na kształt tej wystawy. Tematem rozmowy jest też historia początków pola badawczego studiów polsko-żydowskich, włącznie ze spotkaniem w Orchard Lake (1979) i konferencją na Uniwersytecie Columbia (1983). Ze szczegółami relacjonowany jest przebieg i skutki konferencji studiów polsko-żydowskich w Oksfordzie (1984), którą rozmówca współorganizował. Polonsky przedstawia dalej reakcje polskich środowisk opozycji politycznej na obecność narracji antysemickich w dyskursie opozycji w latach osiemdziesiątych. Ostatnia część rozmowy dotyczy obecności narracji apologetycznych wobec polskiego dyskursu nacjonalistycznego w obrębie pola badań studiów polsko-żydowskich.


Keywords


Jewish museums; Polish Jewish studies; Polish Jewish history; contemporary Polish history

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Abramsky, C. (1993). Lukasz Hirszowicz 1920–1993. Soviet Jewish Affairs, 23(2), 5–7. https://doi.org/10.1080/13501679308577747

Abramsky, C., Jachimczyk, M., & Polonsky, A. (Red.). (1986). The Jews in Poland. Oxford: Basil Blackwell.

Agnon, J. S. (1930). „Nie wiedzielim” (Z legend o Polsce). Naród, 1930(11), 65–66.

Allen, J. L. (2004). All the Pope’s men: The inside story of how the Vatican really thinks. New York, NY: Doubleday.

Andrić, I. (1962). Panna (H. Kalita, Tłum.). Warszawa: Czytelnik.

Andrić, I. (1973). The woman from Sarajevo (J. Hitrec, Tłum.). London: Calder and Boyars.

Baron, S. W. (1928). Ghetto and emancipation: Shall we revise the traditional view? Menorah Journal, 14, 515–526.

Bartoszewski, W., Borwicz, M., Garliński, J., Gutman, I., Lichten, J., & Strojnowski, J. (1987). Polish-Jewish relations during the Second World War: A discussion. Polin: Studies in Polish Jewry, 2, 337-358.

Brumberg, A. (1988). Israel: Into the abyss? Tikkun, 3(3), 51–55.

Brumberg, A. (1990). Poland, the Polish intelligentsia and antisemitism. Soviet Jewish Affairs, 20(2–3), 5–25. https://doi.org/10.1080/13501679008577667

Brumberg, A. (1994). Antisemitism in Poland: Continuity or change? Soviet Jewish Affairs, 24(2), 157–167. https://doi.org/10.1080/13501679408577789

Calpin, G. H. (1941). There are no South Africans. London: T. Nelson and Sons.

Cudak, A. (2016). Andrzej Cudak. Linkedin.com [profil]. Pobrano 1 października 2016, z https://pl.linkedin.com/in/andrzej-cudak-a109a9111

Davies, N. (1989). Ethnic diversity in twentieth-century Poland. Polin: Studies in Polish Jewry, 4, 143–158.

Drukier, B., & Polonsky, A. (Red.). (1980). The beginnings of communist rule in Poland December 1943 – June 1945. London: Routledge.

Fala krytyki pod adresem Muzeum II Wojny Światowej: Odpowiedź placówki. (2016, lipiec 14). Pobrano 1 października 2016, z http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1643366,Fala-krytyki-pod-adresem-Muzeum-IIWojny-Swiatowej-Odpowiedz-placowki

Gall, C. (1997, listopad 22). Touring the Caucasus with the Boss. The Moscow Times. Pobrano 1 października 2016, z http://old.themoscowtimes.com/sitemA.P./free/1997/11/article/touring-the-caucasus-with-theboss/297118.html/

Grodecki, R. (1969). Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV w. W R. Grodecki & J. Wyrozumski (Red.), Polska piastowska (ss. 595–702). Warszawa: PWN.

Gross, J. T. (2000). Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny: Pogranicze.

Gross, J. T. (2001). Neighbors: The destruction of the Jewish community in Jedwabne, Poland. Princeton: Princeton University Press.

Gruber, R. E. (2002). Virtually Jewish: Reinventing Jewish culture in Europe. Berkeley: University of California Press.

Hirszowicz, Ł. (1958). Iran 1951–1953: Nafta, imperializm, nacjonalizm. Warszawa: Książka i Wiedza.

Hirszowicz, Ł. (1963). III Rzesza i arabski Wschód. Warszawa: Książka i Wiedza.

Hirszowicz, L. (1966). The Third Reich and the Arab East. London, Routledge & K. Paul.

Hirszowicz, Ł. (1983). A conference on Polish-Jewish relations. Soviet Jewish Affairs, 13(2), 67–70. https://doi.org/10.1080/13501678308577421

Hundert, G. D. (1997). Poland – Paradisus Judaeorum. Journal of Jewish Studies, 48(2), 335–348. https://doi.org/10.18647/2003/JJS-1997

Jachimczyk, M. M. (1998). Chciałbym urodzić się Czeczeńcem: Rozmowa z Mansurem Maciejem Jachimczykiem. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Pobrano 1 grudnia 2017, z http://sd.up.krakow.pl/1998/wyw.html

Jachimczyk, M. M. (2013). Return to reality 9 – Mansur-Maciej Jachimczyk, M.A. (Oxon) Nomade Investments Ltd. Chairman Board of Directors [wideo]. A9 TV. Pobrano 1 października 2016, z http://www.dailymotion.com/video/x180q6m_return-to-reality-9-mansur-maciej-jachimczyk-m-a-oxon-nomade-investments-ltdchairman-board-of-direc_news

Jachimczyk, M. M. (2016). Maciej Mansur Jachimczyk. Linkedin.com [profil]. Pobrano 1 października 2016, z https://pl.linkedin.com/in/mansurmaciejjachimczyk

Jamestown Foundation. (1997). Grozny is lobbying for a Caucasus Common Market, hoping the profit motive will force the world community to recognize Chechnya’s independence. Jamestown Foundation, 5.12.1997. Pobrano 1 października 2016, z https://jamestown.org/program/grozny-is-lobbying-for-acaucasus-

common-market-hoping-the-profit-motive-will-force-the-world-community-to-recognizechechnyas-independence/

Jan Paweł II. (1979a). Homilia w czasie mszy odprawionej na Placu Zwycięstwa. Warszawa, 2 czerwca 1979. ekai.pl. Pobrano 1 października 2016, z ttps://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x537/homilia-jana-pawlaii-

wygloszona-podczas-mszy-sw-na-placu-zwyciestwa/

Jan Paweł II. (1979b). Homilia w czasie mszy odprawionej na terenie byłego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz II – Birkenau. Oświęcim, 7 czerwca 1979. Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. Pobrano 1 października 2016, z http://www.maksymilian.bielsko.opoka.org.pl/maksymilian4_8.php

John Paul II. (1979c). Homily of His Holiness John Paul II, 2 June 1979, Victory Square, Warsaw. Pobrano 1 października 2016, z http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790602_polonia-varsavia.html

John Paul II. (1979d). Homily of His Holiness John Paul II, 7 June 1979, Auschwitz-Bierkenau. Pobrano 1 października 2016, z https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/homilies/1979/documents/hf_jp-ii_hom_19790607_polonia-brzezinka.html

Jan Paweł II. (1986a). Incontro con la Comunità Ebraica nella Sinagoga della Città di Roma, Discorso di Giovanni Paolo II, Domenica, 13 A.P.rile 1986. La Santa Sede. Pobrano 1 października 2016, z https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1986/A.P.ril/documents/hf_jp_ii_spe_19860413_sinagogaroma.html

John Paul II. (1986b). The roots of anti-Judaism in the Christian environment, from Pope John Paul II’s discourse during his visit to the Rome Synagogue. Pobrano 1 października 2016, z http://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01111997_p-42x_en.html

Janicka, E. (2016). The embassy of Poland in Poland: The Polin myth in the Museum of the History of Polish Jews as narrative pattern and model of minority-majority relations. W I. Grudzińska-Gross & I. Nawrocki (Red.), Poland and Polin: New interpretations in Polish-Jewish studies (ss. 121–174). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Jedlicki, W. (1962). Chamy i Żydy. Kultura, 1962(12/182), 3–41.

Kąkolewski, I. (2014). Polska – raj dla Żydów?: O znakach zapytania w galerii złotego wieku (XVI–XVII w.). Wykład w Muzeum Historii Żydów Polskich, 21.01.2014.

Kersten, K. (1981, grudzień 4). Kielce – 4 lipca 1946 roku. Tygodnik Solidarność.

Kot, S. (1937). Polska rajem dla Żydów, piekłem dla chłopów, niebem dla szlachty. Warszawa: Kultura i Nauka.

Kowalski, A. (2011). Jan Paweł II w synagodze. wiara.pl. Pobrano 1 października 2016, z http://religie.wiara.pl/doc/829906.Jan-Pawel-II-w-synagodze/2

Lentz, H. M. (2002). Popes and cardinals of the 20th century: A biographical dictionary. Jefferson, NC: McFarland & Company.

Linenthal, E. T. (1995). Preserving memory: The struggle to create America’s Holocaust Museum. New York, NY: Penguin Books.

Marrus, M. R. (2016). Lessons of the Holocaust. Toronto: University of Toronto Press.

Matys, M. (2013, marzec 27). Ryszard Krauze: Zakleszczony w Kazachstanie. Gazeta Wyborcza. Pobrano 1 października 2016, z http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,13638501,Ryszard_Krauze__Zakleszczony_w_Kazachstanie.html

Mendelsohn, E. (1995). The ambiguous ‘lessons’ of modern Polish-Jewish history. Oxford: Oxford Centre of Hebrew and Jewish Studies.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (2013). Muzeum Historii Żydów Polskich [raport]. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pobrano 1 października 2016, z http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2013/20130416_mzhp.pdf

Orchard Lake Statement on Polish-American – Jewish-American Relations. (1979). Central Connecticut State University, 4: Polish American Archives, Revd. Leonard Chrobot Files.

Piechotka, M., & Piechotka, K. (2004). Oppidum Judaeorum: Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Krupski i S-ka.

POLIN. (2016a). Na Żydowskiej ulicy (1918–1939). Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pobrano 1 października 2016, z http://www.polin.pl/pl/wystawy-wystawa-glowna-galerie/ulica

POLIN. (2016b). Miasteczko (1648–1772). Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pobrano 1 października 2016, z http://www.polin.pl/pl/wystawy-wystawa-glowna-galerie/miasteczko

POLIN. (2016c). On the Jewish street (1918–1939). POLIN Museum of the Polish Jews. Pobrano 1 października 2016, z http://www.polin.pl/en/wystawy-wystawa-glowna-galerie/street

POLIN. (2016d). The Jewish Town (1648-1772). POLIN Museum of the Polish Jews. Pobrano 1 października 2016, z http://www.polin.pl/en/wystawy-wystawa-glowna-galerie/country

Polonsky, A. (1972). Politics in independent Poland. Oxford: Oxford University Press.

Polonsky, A. (1975). The little dictators: A history of Eastern Europe since 1918. London: Routledge.

Polonsky, A. (1976). The Great Powers and the Polish question 1941-1945. London: LSE Press.

Polonsky, A. (1980). Pilsudski in power, 1926-35. W R. F. Leslie (Red.), The history of Poland since 1863 (ss. 159–185). Cambridge: Cambridge University Press.

Polonsky, A. (1984). Oxford conference on Polish-Jewish relations. Soviet Jewish Affairs, 14(3), 51–56. https://doi.org/10.1080/13501678408577466

Polonsky, A. (1986a). Brandeis conference on inter-war Polish Jewry. Soviet Jewish Affairs, 16(2), 63–67. https://doi.org/10.1080/13501678608577538

Polonsky, A. (1986b). Kraków conference on Jewish autonomy in pre-partition Poland. Soviet Jewish Affairs, 16(3), 49–53. https://doi.org/10.1080/13501678608577549

Polonsky, A. (1988). Jerusalem international conference on Polish Jewry. Soviet Jewish Affairs, 18(1), 49–54. https://doi.org/10.1080/13501678808577594

Polonsky, A. (2007). Polish-Jewish relations since 1984: Reflections of a participant. W R. D. Cherry & A. Orla-Bukowska (Red.), Rethinking Poles and Jews: Troubled past, brighter future (ss. 121–136). Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.

Polonsky, A. (2011). Stosunki polsko-żydowskie od 1984 roku: Refleksje uczestnika (M. Ornat, Tłum.). Kraków: Austeria.

Ramet, S. P. (1999). Radical right in Central and Eastern Europe since 1989. University Park: Pennsylvania State University Press.

Reszka, P. (2007, listopad 5). Gorączka czarnego złota. Dziennik.pl. Pobrano 1 października 2016, z http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/61259,goraczka-czarnego-zlota.html

Rosman, M. (2012). Categorically Jewish, distinctly Polish: The Museum of the History of Polish Jews and the new Polish-Jewish metahistory. Jewish Studies Internet Journal, 2012(10), 361–387. Pobrano z http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/10-2012/Rosman.pdf

Scharf, R. F. (1996). Co mnie i Tobie Polsko…: Eseje bez uprzedzeń = Poland, what have I to do with thee...: Essays without prejudice. Kraków: Fundacja Judaica – Universitas.

Shmeruk C. (1985). The Esterke story in Yiddish and Polish literature: A case study in the mutual relations of two cultural traditions. Jerusalem: Zalman Shazar Center for the Furtherance of the Study of Jewish History.

Shmeruk, C. (2000). Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej: Studium z dziedziny wzajemnych stosunków dwóch kultur i tradycji (M. Adamczyk-Garbowska, Tłum). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Siemiątkowski podaje nazwiska. (1997, luty 21). Gazeta Wyborcza, s. 1.

Sikorski, R., & Warzecha, Ł. (2007). Strefa zdekomunizowana: Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Warszawa: AMF.

Sobel, P., & Datner, H. (2015). Helena Datner o MHŻP: Z Heleną Datner mówi Poldek Sobel. Pobrano 1 października 2016, z http://www.reunion68.se/?p=11878

Tokarska-Bakir, J. (2004). Rzeczy mgliste: Eseje i studia. Sejny: Pogranicze.

Underhill, K. (2014). Re-Judaizing the Polish (Studies) landscape:

The Doikeyt Model. East European Politics and Societies and Cultures, 28(4), 693–703. https://doi.org/10.1177/0888325414550361

Urzykowski, T. (2011, kwiecień 22). Dyrektor Muzeum Historii Żydów odchodzi i oskarża. Gazeta Wyborcza Warszawa. Pobrano 1 października 2016, z http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34889,9481601,Dyrektor_Muzeum_Historii_Zydow_odchodzi_i_oskarza.html

Waślicka, Z., Żmijewski, A., & Halbersztadt, J. (2015, marzec 12). Halbersztadt: Zagubieni w scenografii (rozmowa). Krytyka Polityczna. Pobrano 1 października 2016, z http://krytyka.polityczna.pl/kultura/halbersztadt-zagubieni-w-scenografii-rozmowa/2015/

Wilkanowicz, S. (1983). Antysemityzm, patriotyzm, chrześcijaństwo. Znak, 1983(339–340(2–3)), 171–176.

Zadworny, A. (2015, styczeń 2). Marian Jurczyk: Był z pokolenia Birkutów: Będzie pomnikiem naszej historii. Gazeta Wyborcza Szczecin. Pobrano 1 października 2016, z http://szczecin.wyborcza.pl/szczecin/1,34959,17203610,Marian_Jurczyk__Byl_z_pokolenia_Birkutow__Bedzie_pomnikiem.html
Copyright (c) 2017 Konrad Matyjaszek, Antony Polonsky

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/