DOI: https://doi.org/10.11649/slh.1507

Historia historii: studia polsko-żydowskie [History’s history: Polish-Jewish studies]

Konrad Matyjaszek, Joanna Tokarska-Bakir

Abstract


Wstęp / Editorial

Keywords


Jewish history; history of Jews in Poland; studies of antisemitism; museum exhibition design

References


lat od inwazji na Irak: Trudne misje Polaków. (2013, marzec 20). Dziennik.pl. Pobrano 12 marca 2017, z http://

wiadomosci.dziennik.pl/historia/wydarzenia/zdjecia/422650,4,10-lat-temu-w-2003-rozpoczela-siewojna-w-iraku-polacy-w-iraku-zdjecia.html

Arendt, H. (2007). Antisemitism (J. Woods & J. McFarland, Tłum.). W H. Arendt, The Jewish writings (J. Kohn & R. H. Feldman, Red.) (ss. 46–121). New York, NY: Schocken Books.

Arendt, H. (2012). Antysemityzm. W H. Arendt, Pisma żydowskie (M. Godyń i in., Tłum.) (ss. 53–138). Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos.

Baron, S. W. (1928). Ghetto and emancipation. The Menorah Journal, 14(June), 515–526.

Brumberg, A. (1983, sierpień 18). Poland and the Jews: An exchange. Piotr S. Wandycz and John Switalski, reply by Abraham Brumberg. New York Review of Books. Pobrano 12 marca 2017, z http://www.nybooks.com/articles/1983/08/18/poland-and-the-jews-an-exchange/

Forecki, P., & Zawadzka, A. (2015). Reguła złotego środka: Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o „stosunkach polsko-żydowskich”. Zagłada Żydów: Studia i Materiały, 2015(11), 521–547.

Forecki, P., & Zawadzka, A. (2016). The rule of the golden mean. In I. Grudzinska-Gross & I. Nawrocki (Red.), Poland and Polin: New interpretations in Polish-Jewish studies (ss. 99-120). Frankfurt am Main, New York: Peter Lang.

Gilman, S. I., & Katz, S. T. (1991). Preface, introduction. W S. I. Gilman & S. T. Katz (Red.), Antisemitism in times of crisis (ss. vii–21). New York, NY: New York University Press.

Gliński, M. (2014a, wrzesień 4). Muzeum Historii Żydów Polskich z nową nazwą. Culture.pl. Pobrano 12 marca

, z http://culture.pl/pl/artykul/muzeum-historii-zydow-polskich-z-nowa-nazwa

Gliński, M. (2014b, wrzesień 4). The Museum of the History of Polish Jews has a new name. Culture.pl. Pobrano 12 marca 2017, z http://culture.pl/en/article/the-museum-of-the-history-of-polish-jews-has-a-new-name

Gross, J. T. (2000). Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny: Pogranicze.

Gross, J. T. (2001). Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland. Princeton: Princeton University Press.

Hagopian, A. i in. (2013). Mortality in Iraq associated with the 2003–2011 war and occupation: Findings from a national cluster sample survey by the university collaborative Iraq Mortality Study. PLOS Medicine, 10(10). https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001533

Jeleński, K. A. (1968). „Hańba” czy wstyd? Kultura [paryska], 1968(5(247)), 51–55.

Kirshenblatt-Gimblett, B. (2014, listopad 2). Teatr historii: 12 zasad. Tygodnik Powszechny, 2014(44, dodatek specjalny: 1000 lat historii Żydów polskich).

Kirshenblatt-Gimblett, B. (2015). A theatre of history: 12 principles. The Drama Review, 59(3), 49–59. https://doi.org/10.1162/DRAM_a_00471

Kostro, R., & Merta, T. (Red.). (2005). Pamięć i odpowiedzialność. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Lefebvre, H. (1991). The production of space. Hoboken, NJ: Wiley. (1. wyd. oryg. 1974).

Nirenberg, D. (2013). Anti-Judaism: The Western tradition. New York, NY: W. W. Norton.

Orchard Lake Statement on Polish-American – Jewish-American Relations. (1979). Central Connecticut State University, 4: Polish American Archives, Revd. Leonard Chrobot Files.

Tokarska-Bakir, J. (2007, sierpień 18). Bez wroga ani rusz. Gazeta Wyborcza.

Tokarska-Bakir, J. (2017). The Polish underground organization Wolność i Niezawisłość and anti-Jewish pogroms, 1945–6. Patterns of Prejudice, 51(2), 111–136. https://doi.org/10.1080/0031322X.2017.1304689

Tokarska-Bakir, J., & Zawadzka, A. (2012). Bystroń evergreen. Studia Litteraria et Historica, 2012(1), 1–2.

https://doi.org/10.11649/slh.2012.025

Ury, S. (2000). Who, what, when, where, and why is Polish Jewry?: Envisioning, constructing and possessing Polish Jewry. Jewish Social Studies, 6(3), 205–228. https://doi.org/10.1353/jss.2000.0015
Copyright (c) 2017 Konrad Matyjaszek, Joanna Tokarska-Bakir

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/