DOI: https://doi.org/10.11649/slh.1746

Wyjście z „szafy” homoseksualnej, wejście do „szafy” klasowej”. O polityce tożsamości i socjologii refleksyjnej Didiera Eribona i Éduarda Louisa. Rozmawiają Kate Korycki i Anna Zawadzka [Out of gay, and into class closet. On politics of identity and reflexive sociology in Didier Eribon and Éduard Louis. Conversation between Kate Korycki and Anna Zawadzka]

Anna Zawadzka, Kate Korycki

Abstract


Out of gay, and into class closet. On politics of identity and reflexive sociology in Didier Eribon and Éduard Louis. Conversation between Kate Korycki and Anna Zawadzka

The conversation starts with an in-depth analysis of two autobiographical works, Returning to Reims by Didier Eribon (2013) and The end of Eddy by Éduard Louis (2017). The discussion concerns, among other things, the double exclusion due to non-heteronormativity and class origin. Does gay emancipation occur exclusively within dominating social classes? What is the price of emancipation for individuals from dominated classes? Is it possible to come to terms with the stigma of being both gay and of working class origin? Why has the problematization of heteronormativity been abundantly represented in literature and arts, whereas that of classism continues to be a taboo as a subject of both autobiographies and academic studies?

 

Wyjście z „szafy” homoseksualnej, wejście do „szafy” klasowej”. O polityce tożsamości i socjologii refleksyjnej Didiera Eribona i Éduarda Louisa. Rozmawiają Kate Korycki i Anna Zawadzka

Punktem wyjścia rozmowy jest pogłębiona analiza dwóch autobiograficznych książek: Returning to Reims Didiera Eribona (2013) oraz The end of Eddy Éduarda Louisa (2017). Dyskusja dotyczy m.in. krzyżowego wykluczenia: ze względu na nieheteronormatywność i ze względu na pochodzenie klasowe. Czy emancypacja gejowska istnieje tylko w obrębie klas dominujących? Jaką cenę za tę emancypację płacą jednostki, których korzenie tkwią w klasach zdominowanych? Czy możliwe jest jednoczesne przepracowanie stygmatu gejowskości i stygmatu klasy robotniczej? Dlaczego problematyzacja heteronormatywności doczekała się bogatej reprezentacji w literaturze i sztuce, tymczasem problematyzacja klasizmu wydaje się wciąż tematem tabu, zarówno w twórczości autobiograficznej, jak i akademickiej?


Keywords


Didier Eribon; Éduard Louis; Pierre Bourdieu; class; gayness; social advancement

References


Baldwin, J. (1966). Głoś to na górze (K. Tarnowska, Tłum.). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Baldwin, J. (1985). Go tell it on a mountain. New York, NY: Dell Publishing.

Baldwin, J., & Goldstein, R. (2014). Go the way your blood beats: An interview with James Baldwin. W J. Baldwin, The last interview and other conversations (ss. 59–74). Brooklyn, NY: Melville House.

Baldwin, J., & Terkel, S. (2014). An interview with James Baldwin. W J. Baldwin, The last interview and other conversations (ss. 3–34). Brooklyn, NY: Melville House.

Black, W. R. (2014, grudzień 8). How watermelons became a racist trope. The Atlantic. Pobrano 12 października 2018, z https://www.theatlantic.com/national/archive/2014/12/how-watermelons-became-aracist-trope/383529/

Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. D. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej (A. Sawisz, Tłum.). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Eribon, D. (2013). Returning to Reims (M. Lucey, Tłum.). Los Angeles, CA: Semiotext(e).

Kawalec, J. (1964). Tańczący jastrząb. Warszawa: PIW.

Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja: Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Louis, É. (2017). The end of Eddy (M. Lucey & H. Secker, Tłum.). London: Vintage.

Smith, P. (2010). Just kids. New York, NY: Harper Collins.

Smith, P. (2012). Poniedziałkowe dzieci (R. Sudół, Tłum.). Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Copyright (c) 2018 Anna Zawadzka, Kate Korycki

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/