DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2012.008

Tematy, których nie da się uśpić. Z Jerzym Jedlickim rozmawia Anna Zawadzka

Anna Zawadzka, Jerzy Jedlicki

Abstract


On subjects that cannot be put to sleep. Anna Zawadzka in an interview with Jerzy Jedlicki

The conversation with Jerzy Jedlicki is a part of series of interviews starting with the question about the subjects, that the interlocutors during his or her academical career were advised (by different persons and for different reasons) not to pursue. Jedlicki mentions about three such issues: Poles and Jews during II World War period, Israel and Palestine, atheism and faith. He points out that nobody discouraged him from pursuing these subjects – it was himself, who refrained from being vocal on these matters. He clarifies why he used to censor himself, analyses how all the subjects work today in Polish public sphere and explains why he broke the silence several times.

 

Tematy, których nie da się uśpić. Z Jerzym Jedlickim rozmawia Anna Zawadzka

Rozmowa z Jerzym Jedlickim przynależy do cyklu wywiadów, które rozpoczynają się pytaniem o tematy, które w toku kariery naukowej były rozmówcy z różnych przyczyn i przez różne osoby odradzane. Jedlicki wymienia trzy takie kwestie: Polacy i Żydzi w okresie okupacji, Izrael i Palestyna oraz ateizm i wiara. Zaznacza, że nikt mu nie odradzał ich podejmowania, a jedynie on sam powstrzymywał się przed zabieraniem publicznie głosu w tych sprawach. Wyjaśnia dlaczego się autocenzurował, analizuje, w jaki sposób wszystkie te trzy tematy funkcjonują dziś w polskiej sferze publicznej oraz tłumaczy, dlaczego kilkakrotnie przerwał jednak milczenie.


Keywords


Poles; Jews; occupation; Israel; Palestine; atheism; faith

Full Text:

PDF (in Polish)


Copyright (c) 2012 Anna Zawadzka, Jerzy Jedlicki

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/