DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2013.002

„Sublokatorka” po latach. Z Hanną Krall rozmawiają Elżbieta Janicka i Joanna Tokarska-Bakir. Warszawa, 28 lutego i 8 marca 2013 roku

Hanna Krall, Elżbieta Janicka, Joanna Tokarska-Bakir

Abstract


"Sublokatorka" now. An interview with Hanna Krall: Warsaw, 28 February and 28 March 2013

The interview was conducted by Elżbieta Janicka and Joanna Tokarska-Bakir. Hanna Krall told the story of the issues related to the publication of Sublokatorka, which finally appeared in the Paris-based printing house Libella, owned by Zofia and Kazimierz Romanowicz, in 1985. Hanna Krall also spoke about how the book was received by the public in the unofficial underground discourse in the Communist Poland. Moreover, the author of Sublokatorka told the interviewers about the construction of stories about the Holocaust, as well as about the people who inspired the protagonists of Sublokatorka: Luba Bielicka-Blum, Rywka Urman, Krystyna Krahelska, Krzysztof Kieślowski and Jerzy Stuhr.

 

„Sublokatorka” po latach. Z Hanną Krall rozmawiają Elżbieta Janicka i Joanna Tokarska-Bakir. Warszawa, 28 lutego i 8 marca 2013 roku

Hanna Krall opowiada Elżbiecie Janickiej i Joannie Tokarskiej-Bakir o kłopotach z publikacją Sublokatorki, która ostatecznie ukazała się w paryskim wydawnictwie Zofii i Kazimierza Romanowiczów Libella w 1985 roku. Tematem rozmowy jest także burzliwy, niewolny od werbalnej agresji, odbiór książki w drugim, niezależnym obiegu kultury w PRL. W wywiadzie mowa ponadto o sposobach konstruowania i stawkach opowieści o Zagładzie, a także o pierwowzorach postaci z Sublokatorki takich jak: Luba Bielicka-Blum, Rywka Urman, Krystyna Krahelska, Krzysztof Kieślowski czy Jerzy Stuhr.


Keywords


"The Subtenant"; the reception of "The Subtenant"; subtenancy; narrations on Holocaust; official and underground literary activity; "Decalogue VIII" of Krzysztof Kieślowski

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Antczak, J. (Red.). (2007). Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall. Warszawa: Rosner&Wspólnicy.

Bieńkowski, Z. (1989, październik 8). Mesjasz nie przyszedł. Tygodnik Kulturalny.

Burek, T. (1986). Zazdroszczę ci twojej jasności. Kultura Niezależna, (24-25).

Czerniaków, A. (1983). Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 – 23 VII 1942. (M. Fuchs, Red.). Warszawa: PWN.

Drawicz, A. (1986). Przedobrzone. Kultura Niezależna, (22-23).

Janion, M. (2001). Nie wiem. W M. Janion Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Warszawa: W.A.B.

Krall, H. (1985). Sublokatorka. Paryż: Libella.

Krall, H. (1989). Zdążyć przed Panem Bogiem. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Krall, H. (2007). Malarnia z o.o. W H. Krall, Żal. (R. Kapuściński, Posłowie). Warszawa: Świat Książki.

Krall, H. (2008). Sublokatorka. W H. Krall, Sublokatorka. Okna. Warszawa: Świat Książki.

Krall, H. (2009). Różowe strusie pióra. Warszawa: Świat Książki.

Krall, H. (2011). Biała Maria. Warszawa: Świat Książki.

Margolis-Edelman, A. (1999). Tego, co mówili, nie powtórzę…. Wrocław: Siedmioróg.

Meloch, K. (1981). Cytaty. Kontrasty, (2).

Nałkowska, Z. (2000). Dzienniki VI. 1945-1954. Część 1 (1945-1948). (H. Kirchner, Red.). Warszawa: Czytelnik.

Sadkowski, W. (1989). Posłowie. W H. Krall, Sublokatorka. Warszawa: Iskry.

Szlengel, W. (1977). Dwie śmierci. W W. Szlengel, Co czytałem umarłym. Wiersze getta warszawskiego. (I. Maciejewska, Opr.). Warszawa: PIW.

Walc, J. (1987). Pozostać sublokatorem. Krytyka, (22).

Wroński, P. (2013, marzec 2-3). „Żołnierze wyklęci”, czasy przeklęte. Gazeta Wyborcza.
Copyright (c) 2014 Hanna Krall, Elżbieta Janicka, Joanna Tokarska-Bakir

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/