DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2015.004

Recenzja książki Andrzeja Draguły: Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem

Jakub Dąbrowski

Abstract


Andrzej Draguła Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem (Blasphemy: between sin and offence) – a book review by Jakub Dąbrowski

The text is a review of the book Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem by Andrzej Draguła, a priest and Doctor of Theology. He reflects on the conflict between Catholic orthodoxy and liberal social practices in the domains of art and visual culture. Apart from the theological interpretation of blasphemy, the book presents numerous examples of controversial and iconoclastic works of art and commercials. The author also attempts to analyse in detail the features of criminal offences which are in­sulting for the feelings of religious believers (Par. 196 of Polish Criminal Code) – a contemporary, secular equivalent to blasphemy.

 

Recenzja książki Andrzeja Draguły: Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem

Tekst jest recenzją książki Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem autorstwa Andrzeja Dra­guły, w której autor – ksiądz i doktor habilitowany teologii – rozważa problem konfliktu między katolicką or­todoksją a liberalnymi praktykami społecznymi w dziedzinie sztuki i kultury wizualnej. Oprócz teologicznego ujęcia kwestii blasfemii w książce zostały omówione liczne przykłady kontrowersyjnych, obrazoburczych dzieł sztuki oraz reklam. Autor podjął się również detalicznej analizy znamion przestępstwa obrazy uczuć religij­nych (art. 196 k.k.), które jest współczesnym, świeckim odpowiednikiem dawnego przestępstwa bluźnierstwa.


Keywords


blasphemy; desecration; freedom of artistic speech; to insult the feelings of religious believers – criminal offence

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Draguła, A. (2013). Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem. Warszawa: Towarzystwo „Więź”.
Copyright (c) 2014/2015 Jakub Dąbrowski

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/