DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2015.010

„Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Talisman, Toy” (wystawa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, 2013 rok, kuratorka: Erica Lehrer)

Alina Cała

Abstract


Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Talisman, Toy (an exhibition in Cracow’s Ethnographic Museum, 2013, prepared by Erica Lehrer)

The article is a review of the exhibition Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Toy, Talisman, which opened at the Seweryn Udziela Ethnographic Museum in Cracow on 30 June 2013, during the Jewish Culture Festival. The exhibition was curated by Erica Lehrer.


Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Talisman, Toy (wystawa w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, 2013 rok, kuratorka: Erica Lehrer)

Jest to recenzja wystawy Pamiątka, Zabawka, Talizman / Souvenir, Talisman, Toy, która została otwarta podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie 30 czerwca 2013 roku. Jej kuratorem była Erica Lehrer.


Keywords


images of Jews; Jew with a coin; folk art; magic; anti-Judaism/anti-Semitism; the Holocaust

Full Text:

PDF (in Polish)

References


Cała, A. (1995). The Image of the Jew In Polish Folk Culture. Jerusalem: Magnes Press.

Cała, A. (2005). Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kolberg, O. (1967). Dzieła wszystkie. (T. 48). Wrocław: Polskie Towarzystwo Muzyczne.

Safrin, H. (1963). Przy szabatowych świecach. Humor żydowski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Safrin, H. (1981). Przy szabatowych świecach. Wieczór drugi: anegdoty i przysłowia żydowskie. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

Smolka, S. (1959). Mieszko Stary i jego wiek. Warszawa: PWN.
Copyright (c) 2014/2015 Alina Cała

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/