DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2015.011

Kilkanaście sekund. Z Konstantym Gebertem rozmawiają Joanna Tokarska-Bakir, Elżbieta Janicka i Anna Zawadzka

Joanna Tokarska-Bakir, Elżbieta Janicka, Anna Zawadzka

Abstract


A few seconds. Konstanty Gebert in a conversation with Joanna Tokarska-Bakir, Elżbieta Janicka and Anna Zawadzka

In 2012–2013, Poland was discussing ritual slaughter. Its adversaries claimed that the kind of animal slaughtering that makes the animal meat kosher and halal, causes extra suffering to animals and therefore should be banned. However, the postulate of banning ritual slaughter in Poland is not new and it goes back to the pre-war period. In the Studia Litteraria et Historica’s interview Konstanty Gebert talks about the history of Polish debate on the ritual slaughter, its anti-Semitic applications and about not an­ti-Semitic arguments risen in the discussion. He describes legal solutions for the ritual slaughter in other countries and addresses the issue of animal killing as a moral problem in Judaism. He also discusses the contemporary debate on the ritual slaughter: is it really in the name of the animal rights?

 

Kilkanaście sekund. Z Konstantym Gebertem rozmawiają Joanna Tokarska-Bakir, Elżbieta Janicka i Anna Zawadzka

W latach 2012–2013 przez Polskę przetoczyła się dyskusja o uboju rytualnym. Jego przeciwnicy argumentowali, że taki sposób zabijania zwierząt, by mięso z ich ciał było koszerne i halal, przysparza zwie­rzętom dodatkowych cierpień, dlatego powinien być zakazany. Jednak postulat, by zakazać uboju rytualnego, nie jest w Polsce niczym nowym. Jego tradycja sięga okresu przedwojennego. W wywiadzie dla czasopisma „Studia Litteraria et Historica” Konstanty Gebert opowiada m.in. o historii polskiej debaty na temat uboju rytualnego, o antysemickich z niej użytkach i o nieantysemickich argumentach w niej podnoszonych, o roz­wiązaniach prawnych dotyczących uboju rytualnego w innych krajach, a także o zabijaniu zwierząt jako problemie moralnym w obrębie judaizmu. Zastanawia się także, czy współczesna debata o uboju rytualnym jest faktycznie w interesie zwierząt.


Keywords


ritual slaughter; animal rights; meat; kosher; halal; anti-Semitism

Full Text:

PDF (in Polish)

References


polskich naukowców podpisało list do Premiera przeciwko ubojowi rytualnemu. (2014, grudzień 10). Pobrano 20 listopada 2014, z http://www.getresponse.com/archive/media_viva/91-polskich-naukowcw-podpisalo-list-do-Premiera-przeciwko-ubojowi-rytualnemu-10175071.html

Grözinger, K. E. (2006). Kafka a Kabała: pierwiastek żydowski w dziele i myśleniu Franza Kafki. (J. Güntner, Tłum.). Kraków: Wydawnictwo Austeria Klezmerhojs.

Korzec, P. (1980). Juifs en Pologne. La question juive pendant l’entre-deux-guerres. Paris: Presses de la Fondation des Sciences Politiques.

Trzeciak, K. D. S. (1935). Ubój rytualny w świetle Biblii i Talmudu. Warszawa: Salezjańska Szkoła Rzemiosł.

Warszawski, D. (2012, marzec 21). Masakra w Tuluzie – szczerość Frontu Narodowego. Pobrano 19 listopada 2014, z http://wyborcza.pl/1,76842,11383069,Masakra_w_Tuluzie___szczerosc_Frontu_Narodowego.html
Copyright (c) 2014/2015 Joanna Tokarska-Bakir, Elżbieta Janicka, Anna Zawadzka

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/