DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2016.001

Powiedzieć prawdę o historii, wariant polski [Telling the truth about history, the Polish way]

Agnieszka Kozik, Joanna Tokarska-Bakir

Abstract


Telling the truth about history, the Polish way

Editorial

 

Powiedzieć prawdę o historii, wariant polski

Artykuł wprowadzający


Keywords


Polish politics of memory; performative turn; 1941 anti-Jewish pogroms in Podlasie; persecution of the Righteous by the “damned soldiers” after WW II; J. Appleby, L. Hunt, & M. Jacob, Telling the Truth About History (1994)

References


Appleby, J., Hunt, L., & Jacob, M. (1994). Telling the truth about history. New York–London: W.W. Norton Company.

Appleby, J., Hunt, L., & Jacob, M. (2000). Powiedzieć prawdę o historii. (S. Amsterdamski, Trans.). Poznań: Zysk i S-ka.

Bruner, J. (1996). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Chakrabarty, D. (2014). Muzeum w społeczeństwach późnodemokratycznych. Dwa modele demokracji. (E. Klekot, Trans.). Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej, (1), 207–217. Retrieved 30 December 2016, from: http://zwam.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2014/08/Chakrabarty.pdf

Gross, J. T. (2000). Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka. Sejny: Pogranicze.

László, J. (2008). The science of stories: An introduction to narrative psychology. London–New York: Routledge.

Persak, K. (2016). Wydmuszka: Lektura krytyczna „Miast śmierci” Mirosława Tryczyka. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (12), 357–374.
Copyright (c) 2016 Agnieszka Kozik, Joanna Tokarska-Bakir

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/