DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2016.010

Odpowiedź Krzysztofowi Persakowi [Reply to Krzysztof Persak]

Mirosław Tryczyk

Abstract


Reply to Krzysztof Persak

This is a reply to the review of author’s book Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów [Cities of death. Jewish pogroms by neighbors] penned by Dr Krzysztof Persak in Zagłada Żydów (2016).


Odpowiedź Krzysztofowi Persakowi

Odpowiedź na recenzję książki autora, Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów, pióra dra Krzysztofa Persaka, zamieszczoną w czasopiśmie „Zagłada Żydów” (2016).


Keywords


holocaust; pogroms of Jews 1941 in Podlasie; the book "Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów" by M. Tryczyk; Krzysztof Persak

References


Aleksiun, N. (2016). Zmarnowana szansa: O „Miastach śmierci” Mirosława Tryczyka. Kultura Liberalna, (3(367)). Retrieved 21 December 2016, from http://kulturaliberalna.pl/2016/01/19/zmarnowana-szansa-o-miastach-smierci-miroslawa-traczyka/

Engelking, B. (2011). Jest taki piękny słoneczny dzień… Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942–1945. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów.

JewishGen. (n.d.). The destruction of the community of Szczuczyn (Poland) (A. Stone, Trans.) Retrieved 20 December 2016, from http://www.jewishgen.org/yizkor/szczuczyn/Szczuczyn_Pol.html

Kącki, M. (2015, November 12). Nie słuchaj ojca swego: Rozmowa z autorem książki „Miasta śmierci”. Gazeta Wyborcza/Duży Format.

Kącki, M. (2016, September 1). Znalazłem je: Historia mordu na Żydówkach ze Szczuczyna. Gazeta Wyborcza/Duży Format.

Laskowski, P. (2016, December 17). Dostosuj się albo zgiń: Jak szkoła i elity kneblują ludziom usta. Gazeta Wyborcza/Magazyn Świąteczny.

Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja: Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Machcewicz, P., & Persak, K. (Eds.). (2002). Wokół Jedwabnego (Vol. 1). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Milewski, J. J. (2002). Polacy i Żydzi w Jedwabnem i okolicy przed 22 czerwca 1941 roku. In P. Machcewicz & K. Persak (Eds.). Wokół Jedwabnego (Vol. 1, pp. 63–82). Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Mocarski, T. (2016). O Jedwabne, Jedwabne. Warszawa: Tadeusz Mocarski.

Motyka, G. (2016). Wołyń 43. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Persak, K. (2016). Wydmuszka: Lektura krytyczna „Miast śmierci” Mirosława Tryczyka. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (12), 357–374.

Polskie Towarzystwo Historyczne Zarząd Główny. (2016). Wideorelacja z Forum Badaczy Dziejów Najnowszych z 10 grudnia 2016 r. Retrieved 23 December 2016, from https://www.youtube.com/watch?v=b0bJ3Glwo8c

Strzembosz, T. (1991). Uroczysko Kobielno: Z dziejów konspiracji i partyzantki nad Biebrzą 1939–1940. Karta, 1(5), 3–27.

Strzembosz, T. (2004). Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939 – VI 1941. Warszawa: Neriton.

Tryczyk, M. (2015). Miasta śmierci: Sąsiedzkie pogromy Żydów. Warszawa: Wydawnictwo RM.

Tryczyk, M. (2016). Szansę wykorzystałem. Kultura Liberalna (7(371)). Retrieved 21 December 2016, from http://kulturaliberalna.pl/2016/02/16/miasta-smierci-polemika-miroslaw-tryczyk/

Zieliński, R. (2006). Jak pokochałem Adolfa Hitlera. Wrocław: By the author.
Copyright (c) 2016 Mirosław Tryczyk

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/