DOI: https://doi.org/10.11649/slh.2354

Die Geschichte in der Gegenwart sehen. Überlegungen zum Begriff der „kontaminierten Landschaften“ [Seeing History in the Present: Reflections on the Concept of “Contaminated Landscapes”]

Alexandra Klei

Abstract


Seeing History in the Present: Reflections on the Concept of “Contaminated Landscapes”

The essay takes the 2014 book Kontaminierte Landschaften [Contaminated Landscapes] by the Austrian journalist and writer Martin Pollack as an opportunity to explore relationships between landscapes, (marked) places, and memory. In considering the relationship between the metaphorical (literary) image of contaminated landscapes and the actual crime scenes, I focus on the mass shootings of Jews by the German Nazis and their local supporters in the former Soviet Union. These specific crime scenes are used to explore the limits of Pollack’s metaphor and the problems it causes. The central arguments are presented using concrete examples provided by seven photographs.

 

Widzieć historię w teraźniejszości. Refleksje nad pojęciem „skażonych krajobrazów”

W artykule książka Skażone krajobrazy (2014) austriackiego dziennikarza i pisarza Martina Pollacka staje się punktem wyjścia do badania związków między krajobrazami, (naznaczonymi) miejscami i pamięcią. Relacje między metaforycznym (literackim) obrazem skażonych krajobrazów a realnymi miejscami zbrodni rozważam na przykładzie masowych rozstrzelań Żydów dokonanych w byłym Związku Radzieckim przez niemieckich nazistów i ich miejscowych stronników. Te konkretne miejsca zbrodni pomagają zbadać granice zastosowania metafory Pollacka i powodowane przez nią problemy. Najważniejsze wnioski zaprezentowałam na konkretnych przykładach siedmiu fotografii.


Keywords


(post)-holocaust landscapes; memory; space

References


Pollack, M. (2014). Kontaminierte Landschaften. Residenz Verlag.

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, & Stiftung Topographie des Terrors. (Hg.). (2016). Massenerschießungen: Der Holocaust zwischen Ostsee und Schwarzem Meer 1941–1944. Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas; Stiftung Topographie des Terrors.
Copyright (c) 2020 Alexandra Klei

License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/