Studia Litteraria et Historica

Studia Litteraria et Historica is an academic journal, designed as a platform of communication between ethnography, sociology, literary studies and history. The aim of the editors is to overcome divisions between these disciplines, and to help create a common language so that the scholars that represent them are able to draw on each other's research.

The journal features analyses of public discourse (with an emphasis on academic discourse), politics of history and memory, production and reproduction of dominant ideologies; coexistence of minorities and the majority in a given society; as well as the complexity and diversity of domination mechanisms. Moreover, Studia Litteraria et Historica offers an insight into recent, ground-breaking work in the fields of art, literature, social science.

The journal has been created with a view to strengthen connections between social theory and social practice. Due to a lack of that link, we find the Polish public debate insufficient in quality, lacking in depth, provincial, and doomed to isolation. The ambition of the journal’s creators is to bridge the gap. Thus, the journal follows the ideas of Jan Stanisław Bystroń, ethnographer and author of “Megalomania narodowa” (‘National Megalomania’).

Studia Litteraria et Historica continues the tradition of Studia Litteraria Polono-Slavica, an academic journal published by the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences between 1993 and 2008. The first issue of Studia Litteraria et Historica was published in October 2012.

Another aim of the editors is for Studia Litteraria et Historica to become a fully bilingual journal, with Polish and English versions of each article. We will render the reviews of published articles publicly available, so that the journal can be a platform for further polemic.

The journal is published in open access and is indexed in databases including European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus) and Directory of Open Access Journals (DOAJ). Points awarded for publication according to the List of scholarly journals and peer-reviewed international conference materials, issued by the Ministry of Science and Higher Education, Republic of Poland: 20.

 

Interdyscyplinarne pismo naukowe „Studia Litteraria et Historica” stanowi platformę komunikacji między etnografią, socjologią, literaturoznawstwem i filozofią z jednej, a historią z drugiej strony. Jego ambicją jest przełamanie wzajemnej wrogości dyscyplin i środowisk na rzecz poszukiwania narzędzi uzgadniania języków i czerpania ze swoich dorobków. Pismo poświęca wiele miejsca analizom: polityki historycznej, dyskursu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu akademickiego, sposobów produkcji i reprodukcji dominujących ideologii oraz skutków ich oddziaływania, dynamiki relacji między większością a mniejszościami, złożoności i różnorodności mechanizmów dominacji. Rocznik oferuje również refleksję nad wybranymi dziełami naukowymi, literackimi i artystycznymi z ostatnich lat – zwłaszcza tymi, które w opinii publicznej uznawane są za przełomowe.

Celem pisma jest ukazywanie powiązań pomiędzy teorią i praktyką społeczną. Brak podobnej refleksji rzutuje na poziom polskiej debaty publicznej, spłycając ją, prowincjalizując i zatrzaskując w izolacji. Nawiązując do idei naukowych Jana Stanisława Bystronia, etnografa, autora „Megalomanii narodowej”, pismo „Studia Litteraria et Historica” ma ambicję wypełnienia tej luki.

Nasz rocznik jest twórczą kontynuacją pisma „Studia Litteraria Polono-Slavica” wydawanego przez Instytut Slawistyki PAN w latach 1993–2008. Pierwszy numer pisma w nowej odsłonie ukazał się w październiku 2012 roku.

Dążymy do tego, by rocznik „Studia Litteraria et Historica” był pismem w całości dwujęzycznym (polskim i angielskim), a także by recenzje zamieszczanych w nim tekstów miały charakter jawny oraz by autorki i autorzy recenzowanych tekstów mieli szansę z recenzjami tymi polemizować na naszych łamach.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane m.in. w bazie European Reference Index for the Humanities Plus (ERIH Plus) i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie zgodnie z Wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi: 20.

Announcements

 

Call for Papers – Zaproszenie do nadsyłania artykułów

 

Autorów zapraszamy do przesyłania artykułów o długości do 40 000 znaków, w tym bibliografia.

Artykułu prosimy zgłaszać przez platformę OJS: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/user/register.

 

Szczegółowe informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma, w zakładce „Submissions”: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/about

Pytania prosimy kierować na adres: slh@ispan.waw.pl

 

SLH jest pismem Internetowym, wydawanym w modelu Open Access: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/slh/index.
 
Posted: 2015-03-05
 
More Announcements...

No 9 (2020): Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 9 [Lista recenzentów numeru 9]

Editor-in-Charge of issue [Redaktor prowadzący] 9/2020: Xawery Stańczyk

Project Studia Litteraria et Historica – financed under contract no. 103/WCN/2019/1 from funds of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within the "Scientific Journals Support Programme". [Zadanie „Studia Litteraria et Historica” finansowane na podstawie umowy 103/WCN/2019/1 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.]