No 7 (2018)

Totalne zaskoczenie inteligencji polskiej [The total astonishment of the Polish intelligentsia]


Cover Page

Editors-in-charge of issue [Redaktorzy prowadzący] 7 / 2018: Anna Zawadzka, Konrad Matyjaszek

Complete list of reviewers for the issue 7 [Lista recenzentów numeru 7]

Project (“Studia Litteraria et Historica – creating English versions of publications”) - financed under contract no. 531/P-DUN/2018 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Studia Litteraria et Historica – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]