No 8 (2019)

Stalinizm po polsku [Stalinism the Polish Way]


Cover Page

Editors-in-charge of issue [Redaktorzy prowadzący] 8 / 2019: Anna Zawadzka, Konrad Matyjaszek

Complete list of reviewers for the issue 8 [Lista recenzentów numeru 8]

Project Studia Litteraria et Historica – financed under contract no. 103/WCN/2019/1 from funds of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within the "Scientific Journals Support Programme". [Zadanie „Studia Litteraria et Historica” finansowane na podstawie umowy 103/WCN/2019/1 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.]