No 9 (2020)

Wyszło jak wyszło. Porażka i słabość [Things Turned Out the Way They Did: Failure and Weakness]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 9 [Lista recenzentów numeru 9]

Editor-in-Charge of issue [Redaktor prowadzący] 9/2020: Xawery Stańczyk

Project Studia Litteraria et Historica – financed under contract no. 103/WCN/2019/1 from funds of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within the "Scientific Journals Support Programme". [Zadanie „Studia Litteraria et Historica” finansowane na podstawie umowy 103/WCN/2019/1 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.]