No 11 (2022)

Wokół „Nowoczesności i Zagłady" [On "Modernity and the Holocaust"]


Cover Page

Complete list of reviewers for the issue 11 [Lista recenzentów numeru 11]

Editor-in-Charge of issue [Redaktor prowadzący] 11/2022: Marcin Starnawski

The project Studia Litteraria et Historica 11 financed from the funds of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland under the "Development of Scientific Journals" programme, contract no. RCN/SP/0414/2021/1. [Zadanie „Studia Litteraria et Historica" 11 finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”, umowa RCN/SP/0414/2021/1].