No 5 (2016)

Muzealizacja historii [Musealization of history]


Cover Page

Editor-in-Charge of issue [Redaktorka Prowadząca] 5 / 2016: Agnieszka Kozik

Complete list of reviewers for the issue 5 [Lista recenzentów numeru 5]

Project (“Studia Litteraria et Historica – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 688/P-DUN/2016 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Studia Litteraria et Historica – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]