No 6 (2017)

Historia historii: studia polsko-żydowskie [History's History: Polish-Jewish Studies]


Cover Page

Editor-in-charge of issue [Redaktor prowadzący] 6 / 2017: Konrad Matyjaszek

Editors of part Traces of Bourdieu. Inspirations, continuations, revisions [Redaktorzy części Ślady Bourdieu. Inspiracje, kontynuacje, rewizje]: Anna Zawadzka, Michał Kozłowski

Complete list of reviewers for the issue 6 [Lista recenzentów numeru 6]

Project (“Studia Litteraria et Historica – creating English versions of publications”) – financed under contract no. 560/P-DUN/2017 from funds of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, allocated to science dissemination activities. [Zadanie („Studia Litteraria et Historica – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji”) – finansowane w ramach umowy 560/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.]